Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Drygt 6 400 brott till SU 2017

Den 27 mars lämnade avdelningen för Särskilda utredningar (SU) över sin årsredovisning för 2017 till regeringen. Under förra året anmäldes 6 413 brott till SU, vilket är ungefär på samma nivå som året före.

Antalet ärenden redovisade till åklagare ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Samtidigt har antalet inledda förundersökningar minskat till följd av utvecklingsarbetet inom ärendehandläggning. Detta har inneburit att åklagarna oftare kan fatta beslut tidigt i processen och inte lika ofta inleder en förundersökning. Detta har i sin tur lett till att utredningsandelen, det vill säga andelen förundersökningar som resulterar i ett förundersökningsprotokoll, har ökat.

Majoriteten av anmälningar till SU rör tjänstefel (49 procent under 2017), våldsbrott (15 procent) och ofredande (8 procent).

– Många av de anmälningar som kommer in till SU och där åklagare genomfört förundersökningsåtgärder skrivs av då det inte längre finns anledning att misstänka att brott begåtts, säger Ebba Sverne Arvill.

Cirka 90 procent av de anmälningar som inkommer till avdelningen för särskilda utredningar gäller anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

– SU har ett viktigt samhällsuppdrag där vi utreder personer inom hela rättskedjan. Att polisanställda är överrepresenterade beror främst på att polisen är en stor myndighet med många anställda och att en del anmälningar berör situationer där någon har blivit föremål för ett ingripande eller annan polisär åtgärd, säger Ebba Sverne Arvill.

Årsrapport 2017 från avdelningen för särskilda utredningar

Mer om avdelningen för särskilda utredningar

Till toppen