Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

E-tjänst minskade samtalen 77 %

På några veckor har antalet telefonsamtal till polisens telefonväxel för att kontrollera id-handlingar minskat med 77%. E-tjänsten är en automatiserad och säker kontroll av giltighet för id-handlingar som avlastar växeln och underlättar för bankerna.

Enligt Svenska Bankföreningen är e-tjänsten det största som hänt inom området på många år. Nu har polisen nominerats till Guldlänken, en utmärkelse som belönar nya initiativ och digitala lösningar som ger påvisade positiva effekter för medborgare och medarbetare.

Under förra året fick polisens växelpersonal ta emot 186 000 telefonsamtal från bankerna för att kontrollera polisens utfärdade id-handlingar. Statistiken visade att denna typ av enkla förfrågningar ökade och det fanns ingenting som tydde på att bankernas kontroller (penningtvätt, kundkännedom, bedrägeriprevention, identitetsstöld) skulle minska i omfattning utan snarare tvärtom.

Effektivisering för verksamheten

För att öka tillgängligheten för medborgarna att komma fram på polisens telefonnummer 114 14 så behöver standardiserade arbetsuppgifter flyttas från polisens telefoni till mer automatiserade tjänster. Polisen har därför i samarbete med Bankföreningen tagit fram e-tjänsten eGid för att underlätta giltighetskontroll av pass och id-handlingar som är utfärdade av polisen. Samarbetet inleddes under 2017 och är nu i mål.

- E-tjänsten lanserades den 24 januari i år och vi kan redan se drastiska effekter för nationella telefonväxeln, säger Carin Svensson, processledare för nationella telefonväxeln, vid Nationella kontaktenheten inom Noa. Under februari 2017 var det ca 3000 samtal per vecka, nu är det ca 600 samtal per vecka. Om varje kontroll tar ca 60 sekunder så har vi redan avlastat telefonväxeln med 270 verksamhetstimmar på mindre än 2 månader. Det gör att växeln i sin tur kan hjälpa medborgare vid första kontakten med andra ärenden och därmed avlasta övrig verksamhet inom polisen.

E-tjänsten bidrar till fler kontroller

E-tjänsten har nu bara funnits i drygt 2 månader och arbete pågår tillsammans med Bankföreningen för att antalet samtal om giltighetskontroll ska fortsätta att minska, när kännedomen om e-tjänsten ökar.

- Statistiken över antal inkomna telefonsamtal i övergången mellan den manuella rutinen och e-tjänsten visar tydligt att en väl designad e-tjänst driver en ökning av antal kontroller vilket är positivt, berättar Malin Lindströmt, verksamhetsutvecklare vid enheten för informationshantering inom rättsavdelningen. I den manuella rutinen via polisens växel gjordes ca 600 kontroller per dag men så fort e-tjänsten hade lanserats så ökade antal kontroller till cirka 1 000 per dag.

Enligt Bankföreningen är tjänsten är den största förändringen på många år när det gäller giltighetskontroll av id-handlingar i Sverige. Svenska konsumenter är idag utsatta för en bombmatta av bedrägeriförsök. För konsumenten så innebär e-tjänsten att konsumentskyddet stärks, att risken för identitetsrelaterade bedrägerier minskar och att tillgängligheten till polisens växel (114 14) ökar. För banken så innebär e-tjänsten att processen att validera uppgifterna på id-handlingen snabbas upp och att säkerheten stärks. Kontroll via växeln tog, i bästa fall, några minuter medan kontroll via e-tjänsten bara tar några sekunder.

Digitalisering för polisens utveckling

It-avdelningen som utvecklat tjänsten i nära samarbete med Rättsavdelningen och Noa (Nationella kontaktenheten) har en vision om att it och digitalisering på ett tydligt sätt ska bidra till polisens övergripande mål genom att effektivisera polisens verksamhet, underlätta polisers vardag och underlätta för medborgare i kontakt med polisen.

- E-tjänsten Giltighetskontroll id-handling är ett tydligt exempel på detta och vår förhoppning är även att e-tjänsten kommer att medföra att användningen av spärrade id-handlingar i samhället minskar, säger Daniel Svan, chef för utvecklingen av e-tjänster, it-avdelningen. Vi har från flera olika håll fått önskemål om ett API för att andra aktörer ska kunna bygga system som automatiskt kontrollerar om id-handlingen är spärrad, vi kommer att titta på möjligheten för detta framöver.

Nomineringen till Guldlänken gjordes av Bankföreningen och är ett kvitto på att detta är en tjänst till stor nytta för alla parter. Arrangörer av Guldlänken 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet. I slutet av april utses 3 finalister. Vinnaren presenteras och mottar priset den 24 maj på Offentliga Rummet.

Läs mer om kontroll av giltighet pass/nationellt id-kort

Tidigare nyhet E-tjänst minskar tryck på 114 14

Till toppen