Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Information från polisen inför 1 maj i Boden

Avspärrning Boden +1

 • Avspärrning Boden
  Avspärrningsområde i centrala Boden under 1 maj där polisen kan förhindra tillträde om behov skulle uppstå.
 • flygförbudsområde Boden
  Flygförbudsområde över centrala Boden.
Bild /2

Polisen arbetar för att skapa förutsättningar för att alla demonstrationer och allmänna sammankomster ska kunna genomföras. Här nedan sammanfattas den information som togs upp under pressträffen idag.

Under 1 maj finns ett flertal tillståndsgivna demonstrationer och allmänna sammankomster. Polisen kommer att arbeta för att säkra ordning och säkerhet. För att göra detta kommer ett antal metoder att användas.

Särskild polistaktik

Polisen kommer under 1 maj att jobba enligt en metod som används i hela landet, Särskild polistaktik, SPT. Den används för att upprätthålla ordning och säkerhet i samband med folksamlingar vid bland annat torgmöten, demonstrationer och idrottsevenemang. SPT är en metod som bygger på att polisen i sitt uppdrag ska verka både förebyggande och agera när något hänt vid till exempel stora demonstrationer. Enligt metoden arbetar polisen med kommunikation och dialog för att minska risken för konflikter snarare än att försöka kontrollera folksamlingar genom fysiska åtgärder.

Polisen kommer också att ha kameror på plats för att kunna säkra eventuella brottsutredningar.

Avspärrningsområde

Polisen har beslutat om ett avspärrningsområde i centrala Boden under 1 maj (se bild). Beslutet är taget i enlighet med § 24 i polislagen som säger att Polismyndigheten kan förhindra tillträde till ett visst område om det finns risk att det uppstår allvarliga ordnings- eller säkerhetsstörningar. Det innebär inte att området är avspärrat för allmänheten under hela den tiden. Det innebär att polisen kan förhindra tillträde om det skulle uppstå ett behov.

Under vissa tider på måndag den 1:a maj kommer tillgängligheten kring de centrala delarna av Boden därför till viss del vara begränsad. Det är då viktigt att man följer de anvisningar och direktiv som ges av de poliser som finns på plats.

I ett område som är avspärrat enligt § 24 polislagen gäller följande:

 • Polis kan neka inträde i ett avspärrat område om personen utgör risk för ordningen.
 • Man får inte ha med sig vapen eller föremål som kan användas för att kastas mot andra människor.
 • Man får inte ha med sig föremål som för oväsen och kan användas för att störa ut det tillståndsgivna mötet.
 • Vill du protestera mot det tillståndsgivna mötet så får du göra det på ett sätt som inte förhindrar yttrandefriheten för mötet. Den som med oväsen eller på annat sätt stör det tillståndsgivna mötet kan komma att rapporteras för brottet "störande av allmän sammankomst".
 • Utanför avspärrningarna anvisar Polisen gärna en lämplig plats för dig som vill utnyttja din grundlagsskyddade yttrandefrihet på annat vis.
 • Om du genom ditt uppträdande stör ordningen så kan du bli avvisad från det avspärrade området.
 • Det tillståndsgivna mötet har förtur till platsen och en demokratisk rätt att genomföra mötet och sitt budskap så länge det inte handlar om ett brott.

Flygförbud

Under 1 maj, mellan kl. 09.00-20.00, kommer det att vara flygförbud över centrala Boden (se bild). Detta gäller även så kallade drönare.

Information till media

Journalister som kommer vistas i centrala Boden under dagen får gärna bära väst eller annat plagg som tydligt signalerar vem ni är. Detta för att underlätta för er att kunna röra er fritt inom avspärrningsområdet så länge det bedöms som säkert av polis på plats. Pressväst ska alltid kunna kompletteras med presslegitimation.

Det kommer finnas två presstalespersoner på plats i Boden under dagen. Telefonnummer till dessa kommer att publiceras på polisen.se på morgonen den 1 maj.

Till toppen