Information från polisen om 1 maj i Ludvika

Avspärrningsområde Ludvika

Avspärrningsområdet anger ett område där polisen kan förhindra tillträde om det skulle uppstå ett behov.

Den 1 maj kommer nio organisationer att ha allmänna sammankomster i Ludvika. Polisen vill informera om vad som gäller inom avspärrningsområdet.

Under 1 maj har Polismyndigheten beslutat om ett avspärrningsområde i centrala Ludvika mellan midnatt och klockan 20:00 den aktuella dagen.

På Garvarns torg kommer avspärrningsområdet att gälla från och med klockan 22:00 den 30 april till klockan 20:00 den 1 maj.

Beslutet är taget i enlighet med § 24 i polislagen som säger att Polismyndigheten kan förhindra tillträde till ett visst område om det finns risk att det uppstår allvarliga ordnings- eller säkerhetsstörningar. Det innebär inte att området är avspärrat för allmänheten under hela den tiden. Det innebär att polisen kan förhindra tillträde om det skulle uppstå ett behov.

Området sträcker sig från Mossplan via Malmgatan, Mossgatan, Uppfartsvägen, Skolgatan, Köpmansgatan och Storgatan till ett område omkring Garvarns Torg i centrala Ludvika. Även polishuset i Ludvika kommer att utgöra ett avspärrningsområde.

– Under vissa tider på måndag den 1:a maj kommer tillgängligheten kring framför allt de centrala delarna av Ludvika till viss del vara begränsad, säger stabschef Thomas Hellgren. Precis som alltid så vill vi att man följer de anvisningar och direktiv som ges av de poliser som finns på plats.

– Rätten till allmän sammankomst är omfattande och stark men det ger ingen rätt till att begå brott. Vi kommer att ha nolltolerans om brott begås oavsett om det är demonstranter eller motdemonstranter som begår dem. Brotten kommer att beivras på plats eller i efterhand, säger Mats Lagerblad, kommenderingschef.

I ett område som är avspärrat enligt § 24 polislagen gäller följande:

  • Polis kan neka inträde i ett avspärrat område om personen utgör risk för ordningen.
  • Man får inte ha med sig vapen eller föremål som kan användas för att kastas mot andra människor.
  • Man får inte ha med sig föremål som för oväsen och kan användas för att störa ut det tillståndsgivna mötet.
  • Vill du protestera mot det tillståndsgivna mötet så får du göra det på ett sätt som inte förhindrar yttrandefriheten för mötet.Den som med oväsen eller på annat sätt stör det tillståndsgivna mötet kan komma att rapporteras för brottet "störande av allmän sammankomst".
  • Utanför avspärrningarna anvisar Polisen gärna en lämplig plats för dig som vill utnyttja din grundlagsskyddade yttrandefrihet på annat vis.
  • Om du genom ditt uppträdande stör ordningen så kan du bli avvisad från det avspärrade området.
  • Det tillståndsgivna mötet har förtur till platsen och en demokratisk rätt att genomföra mötet och sitt budskap så länge det inte handlar om ett brott.

Tidigare nyhet om 1 maj i Ludvika:
Tillstånden för 1 maj i Ludvika klara

Till toppen