Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Med anledning av hemmamatchen mellan Östersunds FK och Djurgårdens IF

Det beteende som delar av Djurgårdens supporterförening uppvisade i samband med den allsvenska premiärmatchen har väckt många reaktioner lokalt. En del av dessa reaktioner vittnar om behovet av att klarlägga polisens roll och uppdrag.

En del av polisens uppdrag handlar om att på olika sätt hantera större folksamlingar. Det kan gälla allt från grundlagsskyddade demonstrationer till publika större evenemang. Polisens uppgift är att upprätthålla allmän ordning och stötta arrangören i dennes ansvar för ordning och säkerhet på den offentliga tillställningen. Ambitionen är alltid att ett evenemang ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Polisens förhållningsätt, i dessa sammanhang, grundar sig idag på både nationell och internationell forskning samt många års erfarenheter av arbete kopplat till stora folksamlingar. Ett underlättande agerande från polisen sida har visat sig ha långtgående positiva effekter också på sådana folksamlingar som står i opposition med polisen eller andra.

- Ingripanden i en större folksamling är komplext och kräver både kunskap och erfarenhet. Att sätta hårt mot hårt, att visa var skåpet skall stå, att överhuvudtaget använda en konfrontativ taktik har aldrig gett önskade effekter snarare tvärtom, säger lokalpolisområdeschef Max Olsson, som var kommenderingschef under söndagens match. Vi arbetar ständigt med att utbilda poliser i de metoder och arbetssätt som gäller vid arbetet med folksamlingar för att kunna bli ännu bättre och mer effektiva.

Polisens trygghetsskapande arbete vid evenemang med större folkmassor skiljer sig därmed från det arbete som sker i normal stadsmiljö. Varje polisingripande avvägs utifrån polisiära metoder och erfarenheter att hantera folksamlingars beteenden. Detta kan resultera i att ingripanden vid förseelser, såsom offentlig urinering, kan få stå tillbaka för andra mer prioriterade polisiära uppgifter, t ex konfliktförebyggande arbete - allt i syfte att upprätthålla allmän ordning och skydda tredje man.

Polisens arbete i samband med Östersunds FK:s hemmamatcher

Det grundläggande i arbetet, kopplat till Östersunds FK:s hemmamatcher, är att det är arrangören som ansvarar för säkerheten inne på arenan, att personer som begår brott utreds i efterhand även om de inte blivit föremål för polisingripanden under själva evenemanget, samt att polisen, ur ordnings- och trafikhänseende, eskorterar supportertåg till och från arenan.

- En tuff supporterkultur har tyvärr varit en vanlig företeelse under många år vid större matcher i andra fotbollsstäder. Här i Jämtland är det ett nytt inslag, som står i kontrast till det som jämtarna förknippar med fotbollskultur, och det väcker starka känslor, säger Max Olsson. Nu riktas mycket fokus mot supportrarna till Djurgårdens IF, men vi från polisen i Jämtland vill dock framhålla att tillresta supportrar, under den gångna säsongens hemmamatcher, överlag har skött sig utmärkt och att matchdagarna har präglats av god stämning.

Polisområdeschef Erik Bakkman ser allmänhetens reaktioner, på de scener som utspelade sig i Östersund under matchdagen, som något positivt:

- Faktum är att själva rotorsaken till störande eller brottslig aktivitet i samband med idrottsevenemang bäst bekämpas med samhällets samlade värderingar mot just sådana beteenden. Polisens roll i det sammanhanget är viktig, men på inget sätt avgörande. Ytterst handlar det här samhällsproblemet om att bryta en osund manskultur. Fokus bör därför ligga mer på de goda krafterna som t e x Östersund FK och supporterföreningen Falkarna står för. De visar hur supportrar och lag tillsammans kan utveckla en god och inkluderande fotbollskultur både på och utom plan.

Polisen välkomnar en fördjupad dialog med alla som är intresserad av att bättre förstå polisens förhållningssätt och strategier i samband med fotbollsevenemang i länet.

Till toppen