Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

#Nödvärn

I december 2017 överlämnades ett stort antal berättelser till rikspolischefen från ett slutet upprop inom #metoo-rörelsen, #nödvärn. Förundersökning inleddes i ett sextiotal ärenden. Samtliga förundersökningar är nu nedlagda av åklagare.

I december lämnades 214 #nödvärns-ärenden över till avdelningen för särskilda utredningar, SU. De händelser som beskrivs ska enligt berättelserna ha ägt rum mellan åren 1970-2017. De äldre ärendena skrevs av på grund av att de var preskriberade. Åklagare vid särskilda åklagarkammaren inledde förundersökning i 60 av ärendena. En stor resurs med flera åklagare och en särskild utredningsgrupp har arbetat med att utreda de anmälda händelserna.

– Det underlag som ligger till grund för anmälningarna från #nödvärn innehåller endast anonymiserade berättelser som saknar identitet på brottsoffer, misstänkta och vittnen. Det finns heller ingen eller bara vagt angivna brottsplatser vilket inneburit att det har varit svårt att utreda anmälningarna, säger Ebba Sverne Arvill, chef för SU.

I ett försök att komma i kontakt med målsäganden och vittnen publicerades ett inlägg på Intrapolis med uppmaning att alla som skrivit någon berättelse i uppropet, eller andra personer som hade uppgifter att lämna, skulle kontakta SU. Inlägget låg väl synligt på förstasidan på Intrapolis under drygt två veckor.

Artikeln på Intrapolis ledde till en del förfrågningar per telefon men ingen ytterligare information kom till SU:s kännedom, varken från utsatta eller från potentiella vittnen. Efter vidtagna utredningsåtgärder har åklagare beslutat att samtliga ärenden ska läggas ner.

– Om ny information kring något av de nedlagda ärendena skulle inkomma så kan ärendet komma att återupptas, säger Ebba Sverne Arvill.

Efter #nödvärn-uppropet har det inkommit ytterligare ett tiotal anmälningar till SU fram till januari 2018, som rör sexuella ofredanden på arbetsplatsen. Dessa ärenden utreder SU enligt gängse rutiner.

Mer om särskilda utredningar

Fakta #nödvärn

  • 214 anmälningar inkom.
  • 128 anmälningar resulterade i beslut av åklagare att inte inleda förundersökning på grund av att de var preskriberade.
  • 26 anmälningar resulterade i beslut av åklagare att inte inleda förundersökning på den främsta grunden att det inte fanns anledning att anta att brott har inträffat.
  • 60 av anmälningarna resulterade i att åklagare inledde förundersökning. Majoriteten av dessa rörde sexuellt ofredande, men några handlade om bland annat våldtäkt och misshandel. Samtliga förundersökningar har lagts ner, de flesta med motiveringen att eventuellt brott ej kan utredas och i något enstaka fall att händelsen redan var prövad av åklagare.
Till toppen