Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ökat förtroende för polisen

Allmänhetens förtroende för polisen ökar. Det visar den årliga SOM-undersökningen.

Andelen av befolkningen som har mycket stort eller ganska stort förtroende för polisen ökar från 52 procent i förra årets undersökning till 58 procent i år.

– Förra året sjönk förtroendet för polisen efter att ha legat stabilt ett antal år, men nu har det till största delen återhämtat sig igen, säger Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet.

Sveriges befolkning har generellt en mer positiv bild av samhället i årets undersökning jämfört med i fjol. Till exempel ser allmänheten mer positivt på den ekonomiska utvecklingen. Förtroendet ökar även för till exempel skolan och försvaret.

Det finns många tänkbara förklaringar till att förtroendet för polisen ökar, säger Johan Martinsson.

– Det är svårt att utifrån vår undersökning säga exakt vad det beror på. En tänkbar förklaring är dock terrordådet på Drottningsgatan i Stockholm för ett år sedan då Polisens insats bedömdes positivt av många.

Den nationella SOM-undersökningen har gjorts årligen sedan 1986 av Som-institutet vid Göteborgs universitet. SOM står för samhälle, opinion, medier. Syftet med undersökningen är att kartlägga svensk opinionsbildning och att belysa hur svenska folkets attityder och vanor förändras över tid.

Årets SOM-undersökning genomfördes under hösten 2017 då 20 400 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 85 år tillfrågades. Svarsfrekvensen var 55 procent.

Till toppen