Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Översyn av dödsfallsutredningar i Halland

Tillfördordnade regionpolischefen Klas Johansson har gett utredningsenheten i region Väst i uppdrag att gå igenom dödsfallsutredningar i polisområde Halland.

Beslutet har tagits i samråd med polisledningen i Halland. Syftet med översynen är att undersöka om det i några ärenden behöver vidtas ytterligare utredningsåtgärder men också att öka kunskapen om hur polisen kan arbeta med denna typ av ärenden.

– Utredningsenheten har fått i uppdrag att titta på dödsfall i Halland från 1 januari 2015 fram till nu. Vi kommer att gå igenom varje ärende för att lära och se så att inget av värde för en rättssäker bedömning har missats i utredningen, säger Helena Trolläng, chef utredningsenheten region Väst.

Översynen av dödsfallsutredningarna beräknas vara avslutad före sommaren. 

Till toppen