Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen och Trafikverket kraftsamlar mot rattfylleri

Myndigheterna har enats om att skapa förutsättningar för en nygammal funktion, trafiknykterhetskontrollanter, samt förbättra förutsättningarna för egenkontroller innan färd.

- Nu kraftsamlar Trafikverket och Polisen kring en viktig och prioriterad fråga, rattfylleri. Tillsammans ska vi skapa bättre förutsättningar för fler nykterhetskontroller på väg och på det sättet minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

Cirka 25 procent av alla dödsolyckor på de svenska vägarna har idag direkt eller indirekt en inblandning av alkohol eller droger. Forskningen visar att många synliga nykterhetskontroller har en direkt påverkan på antalet alkoholrelaterade olyckor.

Med detta som grund vill Polisen och Trafikverket skapa förutsättningar för en nygammal funktion, trafiknykterhetskontrollanter. Inriktningen är att trafiknykterhetskontrollanten, efter en funktionsinriktad utbildning, får befogenhet att stoppa fordon och genomföra nykterhetskontroller på väg. Under våren 2018 påbörjas därför ett arbete med att utreda juridiska och organisatoriska möjligheter för trafiknykterhetskontrollanter.

Myndigheterna vill också förbättra förutsättningarna för egenkontroller innan färd. Genom att se en nykter trafik som en del av ett hållbart samhälle är det många företag och organisationer som genom egna nykterhetskontroller kan göra skillnad. Trafikverket och Polisen har en viktig roll att underlätta och motivera sådana egenkontroller.

Det gemensamma arbetet bedrivs i projektet NYKTRA och implementeringen av de nya funktionerna beräknas påbörjas under 2019.

Till toppen