Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Resurstillskott ger fler bokningsbara passtider

Fler bokningsbara tider för passansökningar i Göteborg från och med fredag morgon. Dessutom fler resurser till receptioner på andra orter i Västsverige. Det är innebörden av ett nytt beslut av polisens regionledning.

Polisen inför tidsbokning för att förenkla för den som ansöker om pass och nationella id-kort. Genom systemet med tidsbokning slipper de sökande köa under ibland flera timmar och tillgängligheten ska öka på sikt. Tjänsten att kunna tidsboka passansökningar via nätet är dessutom mycket efterfrågad.

Omställningen har inneburit hårt tryck på polisens receptioner i Västsverige. I receptioner som fortfarande har drop-in har köerna varit långa den senaste tiden.

– I samband med övergången har tiderna snabbt blivit fullbokade och det har medfört olägenheter för många som snabbt behöver ett nytt pass. Det beklagar vi. Samtidigt har det tidigare varit ohållbart att behöva köa för att söka pass. Nu vidtar vi åtgärder för att öka kapaciteten, säger Jonas Bertram, regionalt införandeansvarig för tidsbokningen.

För att snabbt öka antalet bokningsbara tider tillförs därför extra resurser till receptionerna i Göteborg. Vid passcentralen på Stampgatan i Göteborg släpps nya bokningstider från och med fredag 20 april kl. 9.00.

Kapacitetsökningen blir möjlig tack vare resurstillkott men också genom att andra polisanställda tillfälligt förstärker i passcentralen.

Förutom en omedelbar förstärkning för att skapa fler bokningsbara tider rekryteras ett 20-tal extra passhandläggare till sommarperioden, en tid då många ansöker om pass och nationella id-kort. Även andra receptioner inom polisregion Väst får del av resurstillskottet.

I Göteborg och Mölndal samt i Halland gäller enbart tidsbokning. Från måndagen den 23 april gäller bara tidsbokning i Borås, Alingsås, Ulricehamn samt Mark/Kinna.

  • Vi släpper tider kontinuerligt på polisen.se. Lediga tider släpps löpande med vissa intervall och vid t ex återbud.
  • Vi släpper tider för 60 dagar framåt.
  • Tillgången till lediga tider är densamma oavsett om du bokar själv via polisen.se eller ringer. Den som inte har tillgång till internet kan ringa 114 14 och få hjälp att boka tid via växeln. Växeln 114 14 har dock inga andra tider än de som finns på webben.
Till toppen