Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Så ser inflödet ut i polisregion Bergslagen

I snitt görs drygt 300 brottsanmälningar varje dag i polisregion Bergslagen och Regionledningscentralen upprättar ungefär 500-600 händelserapporter per dygn.

När någon ringer och behöver hjälp av polis, ett larm går eller polisen själva upptäcker ett brott ska en händelserapport startas på regionledningscentralen (RLC) i Örebro. Där styrs hela polisregion Bergslagens minutoperativa resurs, det vill säga poliserna vi ser i polisbilar på gator och torg. På RLC upprättas under ett vanligt dygn mellan 500-600 händelserapporter. De innehåller allt möjligt: ett automatbrandlarm går i en skola, någon har hittat ett dött djur, någon blir misshandlad, någon har drabbats av inbrott, någon ser en lastbil som vinglar över vägen, någon hotar en ordningsvakt, någon ser en okänd bil utanför bostaden. Med mera.

 

Prioritering av ärenden

På RLC görs en prioritering av alla ärenden. En del ärenden ska polisen åka på direkt, andra kan vänta och en del ärenden har inte med polisens verksamhet att göra. Där det finns omedelbar fara för liv och hälsa behövs polisens resurser i första hand. Det kan betyda att en butiksinnehavare som har blivit utsatt för en snattare eller att den som ser en okänd bil utanför bostaden måste vänta på polis om de patruller som finns i tjänst samtidigt är upptagna med att kanske stoppa en misshandel eller ett självmordsförsök. 

 

Flera brott i ett ärende

Många av händelserapporterna slutar med att ett eller flera brott anmäls, antingen av brottsoffret, av polispatrullen eller någon annan. Andra sätt som brott anmäls på är att allmänheten ringer polisens kontaktcenter (PKC) eller besöker en polisstation. I polisregion Bergslagen anmäldes 118 510 brott under 2017. Dessa brott fanns i 88 408 ärenden. Ett ärende kan alltså ha flera anmälda brott i sig. En person som hotar en annan person med kniv kan ge upphov till brottsmisstankarna olaga hot, brott mot knivlagen, försök till misshandel och kanske fler. Alltså minst tre brott i ett ärende. 

Av de drygt 88 000 ärendena som inkom redovisades 12238, eller 13,8 procent, eller ca 34 ärenden/dag till åklagare att stämma på. Det är en minskning med 0,6 procent jämfört med 2016. 

Under 2017 redovisades brott till åklagare enligt följande:

Brottskategori

Antal redovisade ärenden 2017

Förändring jämfört med 2016

Våldsbrott

1765

 + 4,9 procent

Övriga brott mot person

404

+ 6,9 procent

Skadegörelsebrott

289

+ 4,7 procent

Tillgreppsbrott/exkl i butik)

901

+ 1,9 procent

Narkotikabrott

2203

– 7,4 procent

Trafikbrott

3707

+ 3,3 procent

Tillgrepp i butik

1385

– 4,7 procent

Bedrägeribrott

594

– 0,8 procent

Övriga Brottsbalkenbrott

387

– 11,4 procent

Övriga specialstraffrättsliga brott

603

– 5,5 procent

 

12238

– 0,6 procent

Polisregion Bergslagens ökning av redovisade våldsbrottsärenden är högst i landet och även under kategorin Övriga brott mot person (ofredanden, olika vållandebrott etc,) har regionens redovisning till åklagare ökat. Däremot finns en nedgång bland annat i narkotikabrottsredovisningen. 

 

Hälften direktavskrevs

Vad hände då med de ärenden som inte redovisades till åklagare? Av 88 408 ärenden avslutades ungefär hälften direkt. Det vanligaste skälet till att ett ärende avslutas är att det inte går att utreda brottet. Exempel: en person anmäler sin cykel stulen, men det finns inga vittnen, inga spår, inga trådar att dra i. Brottet går inte att utreda. Då avslutas ärendet. Det kan dock återupptas om cykeln senare återfinns hos någon annan än den rättmätige ägaren. Det är en av orsakerna till att det är viktigt att anmäla brott, även om man inser att det förmodligen inte omedelbart går att lösa. Ett annat skäl till att ärenden avslutas kan vara att det som anmälts inte är ett brott (någon skramlar med en kastrull i skogen, någon ringde på dörren sent om kvällen etc.). 

 

I hälften inleddes FU

I den andra knappa hälften, ungefär 43 000 ärenden, inleddes en förundersökning (FU). Av dessa lades 70 procent, eller drygt 30 000, ned. Den vanligaste orsaken till nedlagd förundersökning är att de anmälda brotten inte går att bevisa. Det rör sig inte sällan om ärenden där ord står mot ord och stödbevisning saknas. Även här kan ärendena återupptas om nya uppgifter framkommer. En annan orsak till nedlagda förundersökningar är så kallad FU-begränsning. Det innebär att om ett ärende innehåller flera brott, men där några inte kommer påverka påföljden, så läggs dessa ned istället för att redovisas. 10 rattfyllerier från samma person ger inte ett 10 gånger längre straff mot vad ett rattfylleri ger. Då utreds inte alla 10 rattfyllerierna. Skälet till att lagstiftaren beslutat om att polis och åklagare ska kunna FU-begränsa är att effektivisera hos polis och åklagare genom att inte utreda brott som ändå inte skärper ett eventuellt straff. I ungefär 500 ärenden utfärdades kontorsföreläggande. Då har böter skrivits ut och godtagits av en misstänkt och då läggs förundersökningen ned. Kontorsförelägganden är vanliga vid bland annat miljöbrott.

Tre artiklar om polisregion Bergslagen

I tre artiklar beskriver vi översiktligt bland annat hur polisregion Bergslagen ser ut, hur inflödet av ärenden ser ut i region Bergslagen, varför många anmälningar läggs ned och hur vi jobbar brottsförebyggande.

Artikel 1: Det här är polisregion Bergslagen

Artikel 2: Så ser inflödet ut i polisregion Bergslagen

Artikel 3: Att förhindra brott

Till toppen