Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Samverkan för ett ännu tryggare Sandviken

Det har varit många skriverier kring otrygghet och ungdomarna i Sandvikens centrum. Polisen har i samverkan med kommunen arbetat aktivt för att öka tryggheten och genomfört en speciell satsning på ungdomarna. Läs intervjun med kommunpolis Johanna Westlin.

Johanna Westlin har mångårig erfarenhet som polis och arbetar sedan en tid tillbaka som kommunpolis i Sandviken. En av de första sakerna hon fick börja arbeta med var just oroligheterna i Sandvikens centrum som skapade otrygghet bland medborgarna.

Är det lugnare i Sandviken nu?

Ja, det är det. De signaler vi har fått från medborgarna och handlarna tyder på det. Satsningen har gett resultat och oroligheterna har minskat. I det här sammanhanget handlade det mycket om brist på sysselsättning som renderade i skadegörelse och oro bland ungdomarna. Vårt fokus är att medborgarna ska känna sig trygga när det vistas i Sandviken och därför har vi tillsammans med kommunen arbetat aktivt för att öka tryggheten.

Är ungdomsgäng som skapar oro unikt för Sandviken?

Nej, det finns i många städer. Att ungdomar hänger i gäng är en del av den normala ungdomskulturen, tycker jag. Det är viktigt att ungdomar också tillåts vara ungdomar ,men självklart får det inte gå över gränsen så att det upplevs som otryggt för övriga medborgare. Det rörs sig alltid fler människor i ett centrum och därför blir det en naturlig mötesplats för ungdomarna som vill vara där det händer saker.

Hur har ni arbetat för att komma tillrätta med problemen?

Vi ökade vår närvaro i centrala Sandviken och ganska snabbt identifierade vi den problematik som fanns och vilka ungdomar som rörde sig i centrum. Vi har sedan samverkat med kommunen och andra aktörer som socialtjänsten, skolan och föräldrar för att komma tillrätta med problemen.

Är droger en del i problematiken?

Det är enklare för ungdomar att få tag i droger nu än tidigare, gäller generellt i hela landet. I det här fallet upptäckte vi droger som troligen skulle säljas vidare till ungdomar. Vi behöver alltid jobba förebyggande mot droger och se till att det inte sprider sig vidare.  En viktig del i det förebyggande arbetet är just samverkan med flera aktörer så att vi snabbt kan fånga upp dessa ungdomar och erbjuda dem hjälp.

Antalet anmälningar – har de ökat?

Under just den här perioden med oroligheter har anmälningarna inte ökat. Antalet anmälningar ligger ganska konstant.

Sandviken – en trygg stad?

Att Sandviken drabbats av ett antal grova brott på kort tid är ytterst ovanligt. Vi ser inga kopplingar mellan de grova brotten, det är bara olyckligt att de olika brotten sker i närtid med varandra. Jag tycker Sandviken har många goda förutsättningar för att vara en trygg stad att bo och växa upp i.

Hur jobbar ni vidare?

Tillsammans med kommunen har vi genomfört ett antal åtgärder för ett ännu tryggare Sandviken och det samarbetet fortsätter vi att utveckla. Det handlar också om ett långsiktigt arbete där vi bygger relationer med ungdomarna. Vi har redan nu skapat oss en bra bild av läget som vi kommer att kunna använda i vårt fortsatta arbete mot utanförskap och ungdomskriminalitet. Polisen kommer tillsammans med skola och socialtjänst ha samverkansmöten kontinuerligt.

Vad har du för råd till föräldrar och medborgare i Sandviken?

Jag önskar att föräldrar pratar mer med sina ungdomar och tar sitt ansvar som förälder.  Med det menar jag att man som förälder ska veta vilka ens ungdomar umgås med, var ungdomarna håller till och att man tar ett ansvar för när ungdomarna ska vara ute. Gå gärna ut på stan där ungdomarna är och kanske det viktigaste av allt - var delaktig i sociala medier!

Jag vill också uppmana medborgarna att anmäla om man blir vittne till eller utsatt för ett brott. Det är viktigt att det kommer till polisens kännedom så att vi kan agera. Sen tycker jag att alla har ett ansvar när det gäller sociala medier, gör alltid en bedömning av trovärdigheten i de påståenden som skrivs och sprid inte osanna rykten vidare. Det bidrar till att skapa en bild av otrygghet.

Till toppen