Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Satsning mot sexuella övergrepp mot barn

Under vecka 15 genomförs en granskningsvecka för att gå igenom det digitala referensbiblioteket kopplat till sexuella övergrepp mot barn.

Polisen kraftsamlar för att kunna identifiera fler offer och gärningsmän i internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Nationellt It-brottscentrum, som ansvarar för det digitala referensbiblioteket, förstärks med två medarbetare från samtliga polisregioner under vecka 15.

-Det här är en unik insats mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn när vi för första gången genomför den nationella granskningsveckan. Personal från runt om i landet kommer att granska befintligt material med målet att öka antalet granskade bilder. Detta kommer på sikt att leda till mer tid att identifiera fler offer och gärningsmän, säger Patrick Cordner, tillförordnad sektionschef.

Referensbiblioteket är inte bara ett arkiv utan syftar i hög grad till att utgöra basen för arbetet med att identifiera barn som utsätt för sexuella övergrepp. Det samlade materialet uppgår till miljontals filer som kategoriserats utifrån innehåll. Mängden material som anträffas och tas i beslag ökar kontinuerligt.

- Referensbiblioteket utgör ett viktigt verktyg för att svensk polis skall kunna fokusera på att hitta nya brottsoffer och gärningsmän snarare än att granska redan känt material. Det är också av betydelse i det internationella samarbetet med bland annat Europol och Interpol, säger Patrick Cordner.

Samarbetet under granskningsveckan förväntas ge ökad samsyn, utvecklande av arbetsmetoder och stärka grunden för svenskt identifieringsarbete. Förhoppningen är att arbetet även kommer att bidra till kortare utredningstider av ärenden med övergreppsmaterial.

Till toppen