Snabb och kraftfull insats vid attentatet på Drottninggatan

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har utvärderat agerandet vid Drottninggatan i Stockholm den 7 april förra året.

MSB bedömer att polisen är relativt väl förberedd för att hantera en händelse med pågående dödligt våld.

– Utvärderingen bekräftar betydelsen av planering, utbildning och samövning för att ha god förmåga att möta en terrorhändelse. Detta är frågor som vi givetvis fortsätter att prioritera, säger Stefan Hector chef för Operativa enheten vid Noa. 

Utvärderingen visar att samhällets samlade hantering av händelsen i stort fungerade väl. Insatsen beskrivs som snabb och kraftfull. Enskilda individers insats och risktagande översteg i många fall vad samhället kan förvänta sig.

 – Rapporten lyfter även fram enskilda individers prestation. Det är viktigt att komma ihåg att varje persons insats är betydelsefull och kan vara direkt avgörande för utfallet av en operation, säger Erik Widstrand, kommenderingschef för händelsen i region Stockholm.

MSB:s slutsatser är tänkta att användas som underlag för åtgärder som ska bidra till en ökad förmåga att hantera likartade händelser, större händelser eller flera samtidiga händelser.

Läs mer om MSB:s utvärdering

Läs om polisens egen utvärdering av händelsen

Till toppen