Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Studentflak - det här gäller i Uppsala

Den 5 juni är det dags för många att ta studenten i Uppsala kommun. I samband med studentfirandet, är det vanligt att färdas på lastbilsflak eller traktorkärror i centrala delarna av Uppsala. För att minska risken för olyckor finns regler och lokala direk

Preliminär färdväg för studentekipage:
Kungsgatan – Strandbodgatan – Östra Ågatan (söder Islandsbron) – Munkgatan – Sjukhusvägen – Dag Hammarskjölds väg – Övre Slottsgatan – S:t Olofsgatan – Kungsgatan.

Studentförbjudetområde

INNANFÖR DESSA GATOR INKLUSIVE DROTTNING KRISTNAS VÄG UPP TILL SLOTTETÄR DET FÖRBUD ATT FRAMFÖRA STUDENTEKIPAGE.

Drottninggatan, Östra och Västra Ågatan m.fl. gator kommer att vara avstängda för studentekipage. I de fall skolan ligger innanför denna inre begränsningszon måste ekipaget ta sig ut ur området närmaste väg och så snart som möjligt efter påbörjad färd.

Alternativ färdväg: Egen färdväg utanför ovan nämnda ska uppges vid anmälan.

Besiktning av ekipage:
Förbesiktning av samtliga fordon/ekipage/flak ska ske innan man får transportera studenter. Besiktningsstation kommer att etableras vid grusplan vid Studenternas IP vid p-platsen mellan bandyarenan och minigolfbanorna. Samtliga anmälda flak ska åka till besiktningsstationen för att genomföra besiktning, få intyg från besiktning samt förhållningsregler. Intyget ska medföras vid färd och vara väl synligt. Utan detta intyg kan färden stoppas.

Besiktning skall ske på morgonen/förmiddagen den 5:e juni, från kl 07.30 vid grusparkeringen vid Studenternas.

Två flakvärdar rekommenderas
På grund av att det 2014 och 2016 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka studenterna. Ni måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.

Säkerheten är viktig och därför ska dessa villkor vara uppfyllda:

 • det ska vara ett lämpligt passagerarantal
 • passagerarna ska placeras så att det inte kan uppstå någon fara
 • det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga
 • säten eller bänkar ska sitta fast
 • utrymmet för passagerarna får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna
 • direkt kommunikation mellan passagerarna och förare ska ske genom ett tillförlitligt kommunikationssystem
 • om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden
 • ekipagen får inte köra fortare än 20 km/h(Gångfart rekommenderas = MAX 7 km i timmen)
 • ekipagen får endast framföras på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h.
 • om transporten sker på släpfordon ska detta var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt
 • föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år
 • efter 2 timmar är det dags att avbryta körningen och avsluta färden
 • Polisen får hindra fortsatt färd om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda

Anmäl färdväg i förväg
Det behövs inget tillstånd förutom att kraven för ekipagen ska vara uppfyllda. Framförs ett ekipage som inte uppfyller kraven kan ekipaget bli stoppat av polis och färden bli avbruten. Om ni inte anmält ekipage och färdväg kommer här en lathund.

Anmäl ert ekipage med följande innehåll senast fredagen den 1:a juni till: registrator.mitt@polisen.se

 • Färdväg (var resan startar samt slutmål)
 • Datum och tidpunkt
 • Slag av fordon
 • Registernummer på fordonet
 • Antal deltagare
 • Ansvarig/förare för transporten och telefonnummer till denne
 • Skoltillhörighet + Ort

Uppdaterad information kan komma att publiceras, håll koll på polisen.se och Polisen Uppsala län på Facebook.

www.facebook.com/polisenuppsalalan

https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/studentflak/

Vid frågor kontakta:
Örjan Brodin, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta, 010-56 765 41

Till toppen