Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljande möte med #nödvärn

_DSC1571-2

Halsbandet består av 4 743 pärlor, där var och en symboliserar de personer som engagerat sig i #nödvärn. Det symboliserar även det pärlband av vittnesmål om sexuella trakasserier och andra kränkningar inom Polismyndigheten som finns samlade i boken #nödvärn. Bild: Polisen

Rikspolischefen träffade igår 5 april representanter från #nödvärn för att utbyta lägesbilder och uppdatera varandra om vad som har hänt sedan mötet i december 2017.

Rikspolischefen Anders Thornberg träffade igår initiativtagarna till de polisanställdas viktiga berättelser i #nödvärn, Kerstin Dejemyr, Meta Broddare och Maria Larsson som dåvarande rikspolischef Dan Eliasson mottog i december 2017.

Vid mötet medverkade även HR-direktör Kajsa Möller, kommunikationsdirektör Carola Määttä och stabschef Christina Weihe. Syftet med mötet var att utbyta lägesbilder och uppdatera varandra om vad som har skett sedan sist.

Vi delar bilden av att myndigheten inte tidigare har gjort tillräckligt men vi kan också konstatera att mycket har hänt sedan mötet i december 2017.

Rikspolischefen betonade värdet av det arbete styrgruppen för #nödvärn har gjort och att det är viktigt att sätta innehållet i ett större perspektiv och koppla det till våra frågor om bemötande, lika behandling och social arbetsmiljö. Samt hur konsekvenserna av oacceptabla beteenden i slutändan påverkar våra verksamhetsresultat.

Det är viktigt att detta är en verksamhetsfråga och ska bedrivas på bred front i linjen.

Den bilden delas även av arbetstagarorganisationerna och skyddsombud. Genom arbetet med polisen 2024 där cirka 12400 medarbetare har lämnat värdefulla synpunkter har ämnet fått ytterligare skjuts som en del i begreppet osund kultur och strävan att bli en mer attraktiv arbetsplats.

Strategiska ledingsgruppen ser nu även över Polismyndighetens styrmodell. Varje chefs åtagande ska bland annat omfatta ett förebyggande och främjande arbete inom likabehandlingsområdet, med utgångspunkt i alla diskrimeringsgrunder. Målet med åtagandet är att säkerställa en arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier samt ett aktivt arbete kring normer och värderingar. Det är en förutsättning för en attraktiv arbetskultur. Arbetet ska bedrivas systematiskt, långsiktigt och integreras i samtliga delar av verksamheten. Som stöd i arbetet kan chefer få stöd av HR regionalt. Det finns också en grupp specialister som arbetar nationellt med likabehandlingsfrågor.

Styrgruppen och alla som har delgett sina berättelser i #nödvärn har visat stort mod och det har gett ringar på vattnet i organisationen och i myndighetens chefsled. Det är en viktig pusselbit för att bryta tystnadskulturen. Nu har vi som chefer och medarbetare en tydlig uppgift i att omhänderta det fortsatta arbetet och uppmuntra det modet. Det var också budskapet på vår senaste chefskonferens den 12 mars.

Vi vill nu att förändringen och kraften ska fortsätta att komma från verksamheten där många aktiviteter redan pågår över hela landet.

Till toppen