Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning av medborgarlöfte Katrineholm

Uppföljning av medborgarlöfte 2017, Valla Katrineholms kommun.

Polisen har under 2017 genomfört minst 70 trafikkontroller i tätorten Valla.

Resultatet i tätorten är att 9 personer rapporterades för grov olovlig körning, 2 personer påverkade av alkohol under färd och 2 personer rapporterade för vårdslöshet i trafik.

Antalet anmälda brott i tätorten 2017 var 78 stycken. Det är en minsking med 56% i tätorten jämfört med år 2016.

Kommunen har under perioden för löftet arbetat med att stärka upp belysningen i hela Valla samt prioriterat belysningen på genomfarten då armaturer ska bytas ut eller repareras.

Utöver detta så har kommunen genom hot om vite förmått ett antal fastighetsägare att rensa sina tomter från skräp, i vissa fall har det varit fordon som markägarna parkerat på kommunens mark. Arbetet med att städa tomterna är inte helt färdigt och kommer fortsätta under 2018.

En översyn är gjord för trafiken i Valla genom att kommunen har sett över möjligheten till begränsad hastighet och eventuella avsmalningar som en insats för att minska hastigheten i centrala Valla.

Till toppen