Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Vägledning om arbetstillstånd

I samband med en arbetsplatskontroll som polisen i region Öst genomfört tillsammans med Arbetsmiljöverket, framkom att svenska byggbolag försökt utnyttja billig arbetskraft.

I höstas genomförde Gränspolisens kontrollgrupp tillsammans med Arbetsmiljöverket och poliser i lokalpolisområde Nyköping, en arbetsplatskontroll på en byggarbetsplats i Nyköping. 16 byggnadsarbetare från ett land utanför EU påträffades arbeta med att gjuta bottenplattor och betongstommar i flera hus, och ingen av dem kunde uppvisa arbetstillstånd.

Huvudentreprenören, ett svenskt byggbolag, uppmanades av Polisen att lämna in handlingar som visar att arbetarna innehar arbetstillstånd, eller är undantagna kravet på arbetstillstånd. Då byggbolaget inte kunde ange tillräckliga skäl, fattades beslut om avvisning med tidsfrist, och personliga utresebevis.

I samband med att polisen informerade om besluten upptäcktes ytterligare 10 utländska byggnadsarbetare från samma land på platsen. Även dessa delgavs beslut om avvisning. Några av dem förhördes gällande den uppkomna brottsmisstanken mot byggföretaget.

– Alla byggarbetare reste ut ur landet inom tidsfristen, de hade runt 5000 kronor i lön, och hade inte själva valt att åka till Sverige, säger Ulrika Johansson, chef för gränspolissektionen i Region Öst.

Polisens beslut överklagades till Migrationsverket, och den 18 januari meddelade Migrationsverket att de fastställer beslutet om avvisning, i samtliga fall.

Byggbolaget överklagade beslutet till Migrationsdomstolen, som fastställde beslutet i slutet av februari. Därmed finns nu ett nytt vägledande beslut i denna fråga, vilket innebär ett förtydligande av undantaget i 5 kap. 2§ 13 p i utlänningsförordningen, se ytterligare fakta längre ner.

– Domstolen understryker att huvudregeln är att även anställda i utländska bolag ska ha arbetstillstånd vid arbete i Sverige. Ett liknande ärende har tidigare inte prövats i Sverige, säger Ulrika Johansson.

Fakta undantaget

Bestämmelsen förutsätter att huvudprestationen är inköp av en produkt. De personer som följer med ska kunna betraktas som tjänster som är nödvändiga för att produkten ska fungera och det får inte handla om traditionellt arbete i egentlig mening som konkurrerar med andra arbetstagare.

Undantaget ska täcka behov under en begränsad tidsperiod, tre månader under en tolvmånadersperiod, och exempelvis fall då kunder köpt eller avser köpa en produkt och som teoretiskt eller praktiskt ska utbildas eller introduceras av säljaren för att kunna använda produkten.

Till toppen