Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Välkomnar stärkt skydd för polisanställda

Polismyndigheten delar de bedömningar som gjorts i utredningen om ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, och har nu lämnat in sitt remissvar till regeringen.

­I utredningen om att stärka skyddet för polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård föreslås bland annat att ett nytt brott med benämningen blåljussabotage förs in i 13 kap. brottsbalken. Straffskalan för normalbrottet ska vara fängelse i högst fyra år, och för grovt brott fängelse i lägst två år och högst 18 år eller på livstid.

Ett annat förslag är att straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman enligt 17 kap. 1 § brottsbalken höjs till fängelse i lägst ett år, och högst sex år.

Länk delbetänkande utredningen

Polismyndigheten välkomnar de förslag som föreslås i utredningen, och lyfter särskilt fram de överväganden som gjorts om straffskalan för brottet blåljussabotage, som tydliggör att detta ska bedömas som ett allvarligt brott.

Polismyndigheten har också särskilt iakttagit de konkurrensfrågor som kan uppstå i rättstillämpningen, och delar den bedömning som görs.

Polisens remissvar

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Till toppen