Bilbränder ökar i samband med skolstart

Bilbränder tenderar att öka i samband med skolstart och polisen arbetar intensivt för att bekämpa de brott och ordningsstörningar som begås.

- Bilbränder, skolbränder och trakasserier mot blåljuspersonal är inget nytt fenomen. Det har en tendens att öka i samband med skolavslutning, skolstart och vintertid när pyroteknik säljs i handeln. Region Väst är för tillfället särskilt drabbade. I övriga delar av landet ligger antalet bilbränder på en liknande nivå jämfört med tidigare, säger Emil Eisersjö, t.f. enhetschef underrättelseenheten Nationella operativa avdelningen.

Orsaker till att bilar sätts i brand kan vara många. I vissa fall handlar det om en spänningshöjare för att locka polis och räddningstjänst till en viss plats, ibland för att dölja spår som kan finnas i bilen från annan brottslighet. Det kan också röra sig om olika typer av försäkringsbedrägerier, där gärningspersonerna får betalt av bilägaren. Oavsett orsak är det svårutredda brott, som ofta sker nattetid och med ett snabbt händelseförlopp.

- Bilbränderna är ett problem för samhället med framförallt för de personer som får sin egendom förstörd. Lokalt finns polisen på plats för att skapa trygghet och lagföra de individer som begår brott. Nationellt lägesföljer polisens nationella operativa avdelning utvecklingen eftersom vi vet av erfarenhet att bilbränder kan återkomma efterföljande kvällar och på andra platser, säger Emil Eisersjö.

Fakta polisens arbete

Efter bilbränder i bland annat Malmö 2016, tillsatte polisen en så kallad bedömandegrupp i syfte att utvärdera polisens arbete och föreslå åtgärder som kan motverka förekomsten av bilbränder. Rapporten beställdes av polisens nationella operativa ledningsgrupp och har legat till grund för olika utvecklingsinsatser.

Rapporten lämnade ett antal rekommendationer:

- Brottsförebyggande rådet, Brå:s samverkansmodell ska ligga till grund för en strukturerad samverkan mellan lokalpolisområdet och kommunen.
- Riktade insatser bör genomföras mot s.k. bilmålvakter, till exempel som skett i Järvaområdet i Stockholm.
- Allmän kameraövervakning kan vara ett komplement till andra åtgärder.
- Säkerställ att bilbräderna prioriteras i hela utredningskedjan.
- Tydlig kommunikation. I Skåne kunde man se en ökning av bilbränderna när de fick medial uppmärksamhet nationellt. Hur polis och andra aktörer kommunicerar händelserna kan påverka utvecklingen.

Rapporten

Statistik

Under perioden jan till juli 2018 registrerades 1835 fordonsbränder enligt Brå:s preliminära statistik. Samma period förra året registrerades 2263 brott i samma brottskod.

Sedan den 22 december 2015 finns en särskild brottskod för fordonsbränder. Skadegörelse genom brand på motorfordon (ej mordbrand)

 

Till toppen