Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Brottsligheten minskar i Lund

Lund_hämtatfranInstagram_polisbil_domkyrkan

Många saker går åt rätt håll i Lund. Bland annat har brottsligheten minskat med 22 procent sedan 2014. LPO-chef Patrik Isacsson gör här en summering av dagsläget efter sommaren.

Så här i slutet av sommaren passar lokalpolisområde Lund på att beskriva dagsläget när det gäller brottsligheten i kommunen.

- Jag tycker att vi har en bra överblick tack vare den goda samverkan vi byggt upp tillsammans med Lunds kommun, säger Patrik Isacsson, lokalpolisområdeschef.

Arbetar med lägesbilder

Lokalpolisområde Lund arbetar utifrån en lägesbild som tas fram gemensamt med områdets samarbetspartners (Lunds kommun med flera). Målen som därefter sätts berör både utredningsverksamheten, serviceorganisationen (pass, tillstånd m.m.), det brottsförebyggande arbetet och ingripandeverksamheten.

- Som exempel på aktiviteter vi planerar in utifrån lägesbilden kan jag nämna våra trafikkontroller, som vi genomför mellan 10 och 15 per månad. Utöver detta genomför vi även ett antal utandningsprov för att kontrollera nykterheten. Platserna för de olika kontrollerna beror till stor del på var vi får in klagomål från medborgarna i Lund, berättar Patrik Isaksson.

Medborgarlöftena ständigt på agendan

Inom ramen för det nuvarande medborgarlöftet, trygg ungdom, har Lundapolisen närvaro på platser som just för tillfället kan vara oroliga. Platserna bestäms varje vecka i samverkan med kommunen.

- Vi har även mål när det gäller antalet uppdagade narkotikabrott, alltså hur många narkotikabrott vi upptäcker. Där riktar vi in oss på de som är under 25 år i första hand. Här ligger vi över målet och vår ambition är att öka fokus ytterligare framöver, säger Patrik Isacsson.

En tillfällig rånvåg?

Under hösten förra året, liksom under senare delen av 2016, ökade antalet rån mot person. Dessa drabbade till vissa delar studenter i Lund och åtgärder vidtogs för att stoppa dessa brott. I slutet av november och början på december frihetsberövades fyra personer, misstänkta för sammanlagt 10 rån. Efter rättegången kunde konstateras att fängelsestraff på sammanlagt 16 år dömdes ut för ett stort antal brott som dessa ynglingar begått. Efter gripandena har antalet personrån minskat och siffran för 2018 hittills är den näst lägsta jämfört med motsvarande period de senaste fem åren.

En framgångsfaktor i utredningsverksamheten är att arbeta med så färska ärenden som möjligt. Ärendebalansen (antal utredningar på kö i väntan på att utredas) har gått ner konstant hittills i år. I januari var antalet öppna ärenden 489 medan siffran efter juli är 424 öppna ärenden. Två tredjedelar av dessa ärenden är "yngre" än sex månader.

Lokalpolisområde Lund har just börjat arbeta enligt ett nytt nationellt brottsförebyggande koncept benämnt "brottsaktiva". I korta ordalag innebär det att lokalpolisområdets samtliga verksamhetsgrenar fokuserar på de mest brottsaktiva personerna i området, eftersom dessa förhållandevis få personer står för en stor del av brottsligheten.

- Fram till dagens datum har vi sett att konceptet varit framgångsrikt och vi sätter stor tilltro till detta framgent, säger Martin Svensson, biträdande lokalpolisområdeschef i Lund som fått ansvaret att införa arbetssättet i Lund.

En tuff vår för passexpeditionen

Trycket var stundtals stort på passexpeditionen under våren och försommaren. Bara i juni gjordes 4 734 pass på polisstationen i Lund och det har under årets första halvår tillverkats fler pass än under motsvarande period i fjol.

- Problemet var att efterfrågan varit ännu större, men vi hoppas att det rättar till sig i höst igen. Du som behöver pass, kom ihåg att boka tid i god tid, även om själva produktionen bara tar fem dagar, tipsar Patrik Isacsson.

Brottsligheten går ned, 22 procent på 5 år!

Brottsligheten går ner i Lund. Sedan 2014 har den anmälda brottsligheten gått ner med 22 procent. Brottskategorier som minskat sedan förra året är bland annat skadegörelse, våld utomhus och bostadsinbrott.

Diagram-Lund

- Här tror vi att den höga polisnärvaron i centrum på helgkvällarna och samarbetet med ordningsvakter o krögare ger resultat, säger Joakim Nyberg, kommunpolis i Lund.

Det är många aktörer som hjälps åt för att få ner antalet skadegörelsebrott. Bland annat kommunens väktarbolag, kommunens och universitetets säkerhetssamordnare, LKF, Lundafastigheter och kommunens fältgrupp.

- Vi träffas varje måndag för att summera veckan som gått och planera nya insatser där det behövs, berättar Joakim Nyberg.

- Samtidigt träffar vi kommunens tillståndsenhet för satt samordna och planera tillsyn av försäljning/utskänkning av tobak och alkohol.

Narkotikabrotten totalt sett har gått ner och det är de ansvariga i Lund inte nöjda med, eftersom det är polisens egna insatser som genererar antalet anmälda narkotikabrott.

- Men vi har prioriterat ungdomar under 25 år, och där är siffran något bättre än tidigare år, vilket är glädjande, säger chefen Patrik Isacsson.

Lundaborna kan vara fortsatt trygga

Lund är en trygg stad att leva i, faktiskt den näst tryggaste i hela polisregion Syd vid den senaste lokala trygghetsmätningen som gjordes för cirka ett år sedan.

- Men trygghet är färskvara och vi på Lundapolisen, tillsammans med kommunen och övriga samverkanspartners, jobbar hårt för att bibehålla Lunds ställning som en av de tryggaste städerna i Sverige. Det gör vi bland annat genom att försöka använda effektiva metoder för att hantera de problem och utmaningar som vi ställs inför, säger Patrik Isacsson.

Enligt den nationella trygghetsmätningen har medborgarna stort förtroende för hur Lundapolisen bedriver sitt arbete. Även förtroendet för hur man upplever att Lundapolisen behandlar utsatta och misstänkta står sig väldigt bra i konkurrens med andra polisområden.

- Just nu har vi drygt fyra månader kvar av året, och de brott som vi historiskt ser öka under dessa månader är bostadsinbrotten och personrånen. Så gör vad ni kan för att förebygga dessa brott genom att se efter varandras bostäder och ta hand om varandra på väg hem från krogen, uppmanar Patrik Isaksson.

Under hösten 2018 kommer det bli tillfälle för alla Lundabor att framföra sina synpunkter till polisen.

- Vi är naturligtvis intresserade av vad ni Lundabor tycker om trygghet och brottslighet i Lund. Inför vår aktivitetsplanering för 2019 kommer vi därför att finnas ute på olika platser i Lund för att fånga upp era synpunkter i en medborgardialog. Mer information kommer under hösten! Hoppas vi ses! hälsar kommunpolis Joakim Nyberg.

Till toppen