Brottsutveckling januari till juli i Luleå och Boden

antal anmälda brott Luleå-Boden 2018

Totalt har 7008 brott anmälts under perioden januari-juli 2018 i lokalpolisområde Luleå-Boden. Det är en minskning med drygt 400 brott jämfört med samma period året innan.

Antalet anmälda brott under perioden januari-juli 2018 i Luleå-Boden fördelar sig enligt följande för kommunerna: Luleå: 5297 och Boden 1711. Det är en minskning med drygt 400 brott totalt sett i lokalpolisområdet, varav Luleå minskar (-150) och Boden minskar (-250) jämfört med samma period år 2017. En positiv utveckling för hela lokalpolisområdet samt respektive kommun sett till den totalt anmälda brottsligheten.

Utfallet under perioden är dock högre än åren 2014-2016 för hela lokalpolisområdet samt respektive kommun.

Våldsbrott

823 våldsbrott har anmälts under perioden i lokalpolisområdet varav 592 i Luleå och 231 i Boden. Det är en minskning med 35 brott i lokalpolisområdet. Boden minskar (-76) dock ökar dessa brott i Luleå (+ 41) jämfört med samma period 2017.

Våld i offentlig miljö (del av Våldsbrott)

130 våldsbrott i offentlig miljö har anmälts under perioden i lokalpolisområdet varav 99 i Luleå och 31 i Boden. Det är en minskning med 31 brott i lokalpolisområdet. Boden minskar (-29) och Luleå minskar (-2) jämfört med samma period 2017.

Brott i nära relation (del av Våldsbrott)

262 brott i nära relation har anmälts under perioden i lokalpolisområdet varav 191 i Luleå och 71 i Boden. Det är en ökning med 76 brott i lokalpolisområdet. Boden ökar (+6) och Luleå ökar (+70) jämfört med samma period 2017.

Tillgreppsbrott

1634 tillgreppsbrott (ej snatteri) har anmälts under perioden i lokalpolisområdet varav 1261 i Luleå och 373 i Boden. Det är en minskning med 89 brott i lokalpolisområdet. Boden minskar (-36) och Luleå minskar (-53) jämfört med samma period 2017.

Snatteri

352 tillgrepp i butik har anmälts under perioden i lokalpolisområdet varav 257 i Luleå och 95 i Boden. Det är en ökning med 98 brott i lokalpolisområdet. Boden ökar (+20) och Luleå ökar (+78) jämfört med samma period 2017.

Skadegörelsebrott

585 skadegörelsebrott har anmälts under perioden i lokalpolisområdet varav 439 i Luleå och 146 i Boden. Det är en minskning med 72 brott i lokalpolisområdet. Luleå minskar (-89) och Boden ökar (+17) jämfört med samma period 2017.

Frågor från media gällande statistiken ovan besvaras av Stefan Ström, kommunpolis, tel. 010-568 36 82.