Burlöv: Telefontid och dialoger istället för öppettid på poliskontoret

  • Burlöv_polisbil
  • Burlöv_polishusbil_beskuren
1/2

Telefontid till kommunpolisen och fortsatt satsning på medborgardialoger. Det införs nu på prov i Burlöv som ersättning för öppethållandet på poliskontoret, som inte kommer att öppnas igen efter sommaren. Polisverksamheten i övrigt fortgår som tidigare.

I Burlöv finns ett poliskontor i kommunhuset som hittills haft öppet två timmar två gånger i veckan, utom på sommaren då det vanligtvis varit stängt med hänvisning till andra polisstationer i närliggande kommuner. På poliskontoret har medborgarna kunnat få hjälp med vissa enklare administrativa polisärenden, och öppethållandet har skötts av kommunpolisen. Besöken vid poliskontoret är vanligtvis väldigt få, ibland inga alls. Det gör att man i lokalpolisområdet har ställt sig frågan om det finns andra sätt att möta medborgarna.

- Vi kommer på prov under ett halvårs tid, från och med september månad, införa telefontid till kommunpolisen en gång i veckan, istället för öppethållandet på poliskontoret. Vi tror att det är ett bättre sätt att vara tillgänglig för medborgarna, säger lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin.

Dessutom finns kommunpolisen tillgänglig vid de medborgardialoger som hålls på olika platser i kommunen, då polisens husbil ställs upp exempelvis på ett torg, en gata eller i ett bostadsområde.

- Husbilen är ett mobilt poliskontor, där man kan få hjälp med exakt samma typ av ärenden som i poliskontoret i kommunhuset. Men här kommer vi till medborgarna istället för att medborgarna behöver komma till oss, säger Patrik Ahrlin.

Den övriga verksamheten, det vill säga de poliser som finns ute och åker på olika larm, berörs inte alls av detta, enligt Patrik Ahrlin.

- Nej, den verksamheten fortgår precis som tidigare. Vi har fortfarande lika många poliser i tjänst ute i polisbilarna i vårt lokalpolisområde.

Telefontiden till kommunpolisen blir på torsdagar mellan 13:00 och 15:00. Hit kan man som kommuninnevånare ringa för att exempelvis prata om trygghet, fråga om råd, lämna tips om brottslighet i kommunen eller prata om grannsamverkan. Vill man däremot göra en polisanmälan eller fråga om en pågående utredning ska man inte ringa kommunpolisen, utan 114 14. Vill man slå larm om pågående brott är det 112 som gäller.

Lokalpolisområdet finns utöver detta även tillgängligt digitalt, via polisens hemsida, sociala medier ("Polisen Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp" på facebook, samt polisen_kavlinge på Instagram) och via grannsamverkansappar.

- Syftet med denna förändring är att vi vill använda våra resurser optimalt för medborgarnas bästa. Kommunpolisen ska finnas tillgänglig för medborgarna, men också ha möjlighet att planera och arbeta med brottsförebyggande åtgärder i samverkan med kommunen och andra samverkanspartners, avslutar Patrik Ahrlin, som också vill vara tydlig med att detta försök inte har något samband med eventuella framtida beslut om polisstation i Burlöv.

Efter försöksperiodens slut under våren 2019 kommer det att ske en utvärdering, där medborgare och samverkanspartners ska få möjlighet att tycka till, innan beslut fattas om fortsättningen.

Faktaruta

Telefonnummer: 114 14 (begär växeln)

Telefontid: Torsdagar kl 13:00-15:00

Följ oss på sociala medier!

Facebook: Polisen Kävlinge, Burlöv, Lomma och Staffanstorp

Instagram: polisen_kavlinge