Dags för årets trygghetsmätning

Dags för årets trygghetsmätning

Bild: Lars Hedelin, polisen

Polisen i region Syd kommer tillsammans med regionens 58 kommuner att genomföra den årliga lokala Trygghetsmätningen med början den 20 augusti.

Drygt 70 000 medborgare i åldern 16-85 år kommer att få möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

- För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i region Syd. Han fortsätter:

- Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

- Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson.