Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kameror på Sergels torg för ökad trygghet

Polisen har sedan den 22 augusti kamerabevakning på Sergels torg i Stockholm city. Syftet är att öka tryggheten och möjligheten att förebygga och lösa brott som begås i området.

Lokalpolisområde Norrmalm har sedan den 22 augusti beslutat om tillfällig kamerabevakning på Sergels torg i Stockholm city.

Kamerorna sitter på strategiska platser och ger bilder av god kvalitet. Platserna är valda utifrån att det där skett flera brott och att de upplevs som otrygga.

Sergels torg är Sveriges största drogscen och grova brott kopplade till narkotikabrottslighet sker frekvent i området. I området rör sig även socialt utsatta personer, personer med psykisk ohälsa samt barn utan vårdnadshavare som av olika skäl befinner sig i området. En följd av detta är att brottsligheten stundvis är omfattande. Sergels torg är även centrum i Stockholms citykärna, erfarenheter från Sverige och andra länder kring terrordåd är att centrala stadskärnor ofta drabbas. Därför är kamerabevakning av platsen av hög prioritet.

– Den upplevda tryggheten har minskat för de som bor, verkar och rör sig i området runt Sergels torg. Vi arbetar därför sedan en tid med en större riktad insats av olika åtgärder i hela Klaraområdet där Sergels torg är centrum. Kamerabevakningen är ett viktigt komplement i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra allvarlig brottslighet, säger Torgny Söderberg, biträdande lokalpolisområdeschef i lokalpolisområde Norrmalm.

Till toppen