Olagligt att sälja sin röst - Selling your vote is illegal

Att sälja sin röst i ett kommande val är olagligt. Säljer du din röst kan du göra dig skyldig till mutbrott eller tagande av otillbörlig förmån vid röstning.

For information in English

I Sverige har vi lika rösträtt. Det innebär att alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet med en röst per person. Vi har också fria val, vilket innebär att ingen annan får bestämma vad du ska rösta på.

Att sälja eller försöka sälja sin röst är därför brottsligt. Oftast handlar det om tagande av otillbörlig förmån vid röstning, vilket kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.

Att vara den som betalar för att någon ska rösta på till exempel ett visst parti är också brottsligt. Då är brottsrubriceringen oftast otillbörligt verkande vid röstning, vilket kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Räknas det som grovt brott kan man dömas till fängelse i högst fyra år. 

Mer det svenska valsystemets grunderkan du läsa om på Valmyndighetens webbplats.

 

Selling or trying to sell your vote is illegal

Selling your vote in a coming election is illegal. By selling your vote you may be committing the offence of bribery or accepting an improper reward for voting.

In Sweden, the right to vote is universal and equal. This means that all voters have an equal right to influence the election results by one vote per person. We also have free elections, which means that no one else may decide for what party you should vote.

Therefore, selling or trying to sell your vote is a criminal act. This most frequently involves accepting an improper reward for voting, which can be punishable by fines or imprisonment for at most six months.
Paying someone to vote for a certain political party is also a criminal act. The typical crime classification for such an act is improper activity at election, which can be punishable by fines or imprisonment for at most 6 months. If the offence is considered an aggravated crime, imprisonment for at most 4 years can be imposed.

If you wish to read more about the Swedish electoral system, please visit the site of the Election Authority: www.val.se