Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Räddningstjänsten avslutar sitt akuta arbete

Räddningstjänsten avslutar det akuta släckningsarbetet vid skogsbanden i Ljusdals kommun och överlämnar eftersläckningsarbetet till markägarna torsdag den 9 augusti klockan 16:00.

Polisområde Gävleborg fortsätter sin särskilda händelse fram till söndag den 12 augusti klockan 22:00. 

Polisens arbete fram till söndag är inriktad på att omfatta:

  • bevaka den ev. tilltagande trafiken i området
  • kontroll av områdena som har beträdandeförbud så att skyltar m.m. är uppsatta
  • genomföra fordons-personkontroller, då man vet att i tidigare utrymda områden kan det dra till sig tjuvar som är ute efter brottsobjekt 

De avlysta områdena har beträdandeförbud och det finns information på Länsstyrelsen Gävleborg att läsa mer om beslut beträdandeförbud.

Målsättningen efter att den särskilda händelsen avslutas är att polisens verksamhet successivt ska återgå till det normala. 

Lokalpolisområde Hälsingland övertar ansvaret och arbetet kommer ske i nära samverkan med Ljusdals kommun och berörda aktörer. 

Ett särskilt fokus kommer att läggas på brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete i och omkring brandområdet. 

Per Ågren                           Karl von Krusenstjerna Kommenderingschef          t.f lokalpolisområdeschef Hälsingland

Till toppen