Stort antal evenemang i Stockholm 25 augusti

Helgen den 25-26 augusti i Stockholm kommer en rad större evenemang att äga rum som påverkar framkomligheten. Det handlar bland annat om konserter, idrottsevenemang, möten, demonstrationer och kulturarrangemang.

Med anledning av det stora antalet allmänna sammankomster i Stockholm den 25 augusti har polisen en omfattande kommendering.

– Tillgängligheten till vissa områden och framkomligheten i trafiken kommer att påverkas. Därför lägger vi nu mycket kraft på att informera så att man så långt som möjligt kan planera utifrån de störningar som förväntas, säger Annika Lindroth, kommenderingschef för lördagens kommendering.

Flera organisationer har sökt tillstånd för olika evenemang

Under den aktuella helgen kommer så vitt nu känt 134 tillståndsgivna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att äga rum i Stockholms län.

Några av dem är tävlingen Tough Viking på Djurgården, Stockholms Triathlon på söndagen med förberedelser i centrala Stockholm under lördagen, konserter på Skansen, vid Zinkensdamms IP och på Mosebacke Torg, en stor koreansk kulturfestival i Kungsträdgården och organisationen Strike Back som kommer att ha ett möte på Norra Bantorget. En djurrättsmarsch kommer också att ske mellan Vasaparken och Humlegården.

Dessutom har såväl organisationerna Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) som Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU) ansökt om att få genomföra demonstrationer i Stockholm.

NMR har fått tillstånd och kommer att med utgångspunkt Kungsholmstorg ha möte och därefter gå en förutbestämd väg på Kungsholmen.

De demonstrationsvägar som sökts har på grund av all aktivitet under helgen inte kunnat godtas varför polis i samråd med sökande kommit fram till alternativ.

Det sammantaget stora antalet omfattade evenemang i Stockholm under lördagen innebär en utmaning dels för de som bor i och besöker Stockholm, dels för polisen.

– Svensk polis har i grunden en god förmåga att hantera ordning och säkerhet vid allmänna sammankomster. Antalet evenemang denna helg är egentligen inte anmärkningsvärt men omfattningen och hur de sammanfaller i tid och rum kommer att påverka Stockholm. Utifrån kontinuerliga hot- och riskbedömningar anpassar vi åtgärder, bemanning, kompetens och utrustning för att möta varje situation så effektivt som möjligt, säger Carolina Paasikivi, biträdande kommenderingschef.

– Vi kommer att vara öppna med våra förväntningar och råd till allmänheten inför den här helgen. Ingen ska behöva bli överraskad av att framkomligheten är begränsad, utan istället kunna välja alternativ så att man kommer fram i tid dit man är på väg. Det gäller oavsett om man ska demonstrera, gå på konsert eller är ute i andra ärenden, säger Carolina Paasikivi.

Poliser från övriga Sverige kommer att jobba i Stockholm

Polisen i region Stockholm som ansvarar för kommenderingen tar hjälp av övriga polisregioner och nationella avdelningar för att genomföra uppdraget.
– Precis som vid alla större händelser hjälps vi åt och därför kommer poliser från övriga Sverige för att bistå i arbetet för ordning och säkerhet i Stockholm, säger Carolina Paasikivi.

– För polisen är det viktigast att demonstrationer, valaktiviteter och kulturevenemang kan genomföras som planerat. Ju mindre man ser av polisens arbete, desto bättre har vi lyckats, säger Annika Lindroth.

Mer information om polisens arbete

Mer information om färdvägar och hur polisens arbete och eventuella avspärrningar kommer att se ut kommer att presenteras mer utförligt på en pressträff den 22 augusti, Information om tid och plats kommer inom kort.

– Vi kommer att ha hög tillgänglighet för att förklara polisens roll inför och under dagen samt den lagstiftning vi följer, säger Carolina Paasikivi.

Polisen bjuder också in till en frågestund på Facebook där det finns möjlighet att ställa frågor om polisens arbete vid allmänna sammankomster - det vill säga vissa evenemang, möten och demonstrationer – i hela landet. Den sker att ske onsdagen den 22 augusti klockan 18-20 på Polisens nationella Facebook-sida.

Telefonnummer för medieförfrågningar med anledning av polisens arbete inför och under den 25 augusti finns under presskontakter i region Stockholm.

Polisens arbete med valet 2018

Till toppen