Tack till alla som hjälpt till vid skogbränderna i Ljusdals kommun

Den regionala särskilda händelsen för bränderna i Ljusdals avslutades kvällen den 12 augusti. Polisområdeschef Per Ågren och kommenderingschef Mikael Alsterblad vill nu tacka alla som varit delaktiga i insatsen.

Skogsbränderna i Sverige är de största i modern tid och många har hjälpt vid bränderna i Ljusdals kommun. Region Mitt samverkade med nationella operativa avdelningen (NOA) och fick förstärkning från regionerna Öst, Väst, Syd och Stockholm. Vi hade även ett nära samarbete med regionerna Bergslagen och Nord.

- Jag är oerhört tacksam att region Mitt fick stöttning från övriga regioner, det visar att vi är en polis som arbetar tillsammans och kraftsamlar när det behövs. Jag vill tacka alla medarbetarna inom polisen som på olika sätt varit delaktiga i arbetet med bränderna. Tack vare era insatser och engagemang har vår region klarat av att hantera den utmaning som den långvariga branden har inneburit för verksamheten. Jag är också väldigt imponerad av de medarbetare som funnits på plats i Ljusdal och kämpat trots tuffa arbetsförhållanden och långa arbetspass, säger Per Ågren, polisområdeschef i Gävleborgs län.

Polisens uppgift har, utöver de rent grundläggande polisiära uppgifterna, varit att stödja och samverka med många externa aktörer som bland annat Länsstyrelsen i Gävleborg, kommunala räddningstjänster, resurser från Norden och andra europeiska länder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Ljusdals kommun, Trafikverket, boende i det aktuella området, Kustbevakningen, Lantmäteriet, skogsbrandflyget ,Sveriges Bilkåristers Riksförbund ,frivilliga organisationer med flera.

- Till alla er vill jag rikta ett stort tack. Vi har tillsammans genom ett effektivt samarbete hanterat den allvarliga händelsen på ett mycket bra sätt. Det kommer vi att ha stor nytta av i den fortsatta samverkan kring krisberedskapsfrågorna, säger Per Ågren, polisområdeschef i Gävleborgs län.

Medarbetare på plats i Ljusdals kommun vittnar om viktiga insatser från allmänheten och den uppskattning och värme som de också har visat för polisens arbete.

- Det är fantastiskt att se allmänhetens engagemang och hur de på olika sätt har  hjälpt till, det är något vi alla är tacksamma för, säger Mikael Alsterblad, kommenderingschef.

Arbetet med branden har nu gått in i en ny fas. Länsstyrelsen i Gävleborg har tillsammans med Ljusdals kommun skapat ett samordningskansli där frågor om branden ska hanteras. Lokalpolisområde Hälsingland fortsätter att samverka med Ljusdals kommun och andra berörda aktörer. Polisens fokus handlar nu om att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i och omkring brandområdet. 

 

Till toppen