Kameror planeras i Hörby centrum

Just nu pågår ett intensivt föreberedelsearbete för att kunna montera två kameror på Gamla torg i Hörby.

Inom kort blir det aktuellt med kameraövervakning med två kameror på Storgatan i närheten av Stortorget i Hörby.

-  Anledningen är flera allvarliga händelser i centrala Hörby de senaste två åren. Senaste trygghetsmätningen ger en dessutom en bild av att Hörby centrum upplevs som otryggt framför allt sent på kvällen, säger kommunpolis Malin Sjöblom.

Det område som polisen identifierat som särskilt problematiskt och där kameror nu ska monteras sammanfaller också med resultat från både medborgardialoger och trygghetsvandringar. Samverkan och samarbete med kommun och andra aktörer har intensifierats för att förebygga oroligheter och ordningsstörningar

-  Vi har ökat vår närvaro i Hörby och genomfört ett antal riktade insatser mot bland annat narkotika, säger Malin Sjöblom.

Flera trygghetskapande åtgärder har genomförts. Kommun och fastighetsägare med flera har sett över utomhusmiljön bland annat gällande belysning.

- Det är vår bedömning är att kameraövervakning i det aktuella området är ett ytterligare hjälpmedel som behövs i det brottsbekämpande och det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger lokalpolisområdeschef Ann-Karin Boije.

Kamerorna skapar bättre förutsättningar att kunna lösa brott då de underlättar utredningsarbetet och bevisning av brott med kvalitativt bildunderlag. De kan även användas för att på ett mer effektivt sätt leda och fördela de polisiära resurser som finns att tillgå.

- Kameraövervakningen syftar också till att stärka
rättsläget, så att de som bor, arbetar och vistas i området i större
utsträckning vågar ingripa eller i efterhand vittna gällande brottslighet som
inträffat i området, säger Malin Sjöblom.

Kamerorna sätts upp med ett tillfälligt tillstånd utfärdat av Polismyndigheten enligt kameraövervakningslagen (2018:1200). Det tillfälliga tillståndet börjar gälla när kamerorna tas i drift och gäller i 90 dagar.

-  Det är endast Polismyndigheten som har tillgång till det inspelade materialet. Vi kontrollerar inte övervakningsbilderna ständigt utan som regel först när vi får reda på att ett misstänkt brott pågår eller har skett. Det är därför fortsatt viktigt att anmäla brott till polisen. Inte bara för att i efterhand kunna ta reda på vad som hänt utan för att kunna avbryta ett pågående brott, säger Malin Sjöblom.

Till toppen