Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning av medborgarlöften i Luleå, maj-juli 2018

Lokalpolisområde Luleå/Boden har tillsammans med Luleå kommun gett medborgarna löften som sammantaget ska öka tryggheten och minska brottsligheten i Luleå kommun. Polisen ansvarar för fyra av dessa löften. Tre av fyra löften sträcker sig över hela året.

Lokalpolisområdets del och utfall

De fyra löftena innefattar trafiksäkerhet, närvaro i glesbygd, våld i offentlig miljö samt information till ensamkommande flyktingbarn.

Trafiksäkerhet

Polisen har utfört 71 trafikkontroller under perioden maj-juli vilket motsvarar 0,78 kontroller/dag. Löftet avser fasta trafikkontroller. Utöver dessa trafikkontroller genomför vi vid varje arbetspass övervakning av trafikbeteenden där vi kontrollerar enstaka fordon/förare vid felbeteenden eller misstanke om felbeteenden.

Närvaro i glesbygd

Polisen har under månaderna maj-juli prioriterat annat i samhället, bland annat bränderna i länet, regionen och Sverige samt annan brottslighet i lokalpolisområdet. Vi har försökt att vara synliga i kommunens byar, dock inte i den utsträckning vi velat.

Våld i offentlig miljö

Polisen har under månaderna maj-juli genomfört tio tillsyner av serveringstillstånd i Luleå kommun. Utöver dessa tillsyner samarbetar vi med krögare/ordningsvakter/krogpersonal varje fredag-/lördagskväll för att minska berusningsnivåerna. Ett gemensamt ansvar mellan krog, polis och kommun.

Information till ensamkommande flyktingbarn

Polisen har genomfört information/dialog vid kommunens samtliga boendeformer under februari/mars månad. Löftet är genomfört. Ökad förståelse hos ungdomarna om hur svenska samhället fungerar, lagar/regler samt polisens roll i samhället.

Läs hela medborgarlöftet:

Länk till medborgarlöftet

Kontaktperson

Stefan Ström, kommunpolis lokalpolisområde Luleå/ Boden

Tel: 010 - 568 36 82

Till toppen