Bedrägeriflod leder till prioriteringar

Bedrägerianmälningar strömmar in till polisen i Stockholm. För att klara inflödet har en tillfällig prioritering införts. "Vi kommer att handlägga samtliga ärenden men det tar nu längre tid för vissa typer av bedrägerier", säger Jessika Nilsson.

Det är under perioden 1 oktober - 31 december som beslutet om tillfällig prioritering av ärenden sker vid Sektionen för utredning av bedrägerier i Stockholm. 

– Antalet inkomna anmälningar har ökat med 15 procent sedan förra året, vi tar emot 100-150 nya ärenden varje dag, och vi har en balans på 8 000 ärenden att hantera. Samtidigt har resursläget varit ansträngt under hösten och vi har därför fattat det här beslutet, säger Jessika Nilsson som är chef vid Sektionen för utredning av bedrägerier i Stockholm. 

Av beslutet framgår att vissa ärenden ska prioriteras framför andra under aktuell tidsperiod samt att det finns undantag från beslutet om det finns skäl att arbeta med ärendena i närtid.  

– Beslutet betyder inte att vi inte utreder alla brott.  Vi handlägger samtliga ärenden. Däremot betyder prioriteringen att det ibland kan ta längre tid innan vi utreder vissa ärenden. Vi har rekryterat under hösten och arbetar med ytterligare rekryteringar för att förbättra resursläget och vår arbetsmiljö, säger Jessika Nilsson.

Till toppen