Gemensam nordisk satsning kring efterlysta personer

Samtliga nordiska länder har i år fattat beslut om en gemensam satsning kring efterlysta personer, då det är vanligt att efterlysta personer gömmer sig i sina grannländer. Målet är att inget nordiskt land blir en fristad för utländska brottslingar.

Polisen i Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland ingår i det så kallade ENFAST-nätverket tillsammans med övriga länder i Europa. ENFAST är ett nätverk bestående av grupper inom de nationella polismyndigheterna som är specialiserade på att lokalisera och gripa internationellt efterlysta personer för grova brott. Samarbetet har resulterat i att antalet gripna efterlysta för grova brott ökat från ett tiotal gripanden per år till cirka 30. Nu finns också en gemensam lista över efterlysta personer med kopplingar till fler än ett nordiskt land.

Inom svensk polis hanterar FAST, Fugitives and Special Targets-gruppen, vid utredningsenheten på Noa ärenden där personer misstänkta eller dömda i Sverige eftersöks utomlands på begäran av polisregionerna, Åklagarmyndigheten och övriga lagförande myndigheter. FAST biträder även utländska polismyndigheter med lokalisering och gripande av personer efterlysta av andra länder som gömmer sig i Sverige.

Sverige har även påbörjat ett samarbete med ryska polisens specialister på efterlysta. Ryssland har en landgräns både till Norge och Finland, och är därför en viktig partner till det Nordiska nätverket.

Under 2018 inkluderade Island även USA och Kanada som partners i nätverket, då Norden har mycket passagerartrafik via Island till Nordamerika.

Kontaktuppgifter för tips är fast@polisen.se och vår offentliga tipstelefon 010-563 55 40.

Se den gemensamma nordiska listan över efterlysta på finska polisens webbplats