Medborgarlöfte för ökad trygghet i Varberg

Signering medborgarlöften 2019

Medborgarlöftet för 2019 undertecknas av Stefan Edlund, ordförande i Varbergsnämnden, Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande och Stefan Yngstrand, lokalpolisområdeschef. Bild: Emma Hellberg

I Varberg anmäls mellan 400 och 500 cyklar stulna varje år. Cykelstölderna skapar otrygghet och kan påverka folkhälsan. Därför har årets medborgarlöfte fokus på cykelstölderna och det brottsförebyggande arbetet.

Region Halland, Varbergs kommun och polisen i Varberg har nu för tredje året i rad skrivit under ett medborgarlöfte med aktiviteter som ska öka tryggheten i kommunen. I de medborgardialoger som genomförts i Varberg finns en önskan om att polisen tillsammans med Varbergs kommun och Region Halland ska förebygga stöldbrott.
– De aktiviteter vi tillsammans tagit fram i årets löfte har som mål att minska antalet cykelstölder i kommunen och att vi därigenom ska få en tryggare miljö, säger Richard Hiller, kommunpolis i Varberg och en av representanterna i ”Trygg i Varberg”.

Polisens lokala styrning

Medborgarlöftet ingår som en del i polisens lokala styrning. Löftet är en utveckling av den överenskommelse som funnits mellan Varbergs kommun och polisen i Varberg sedan 2009. Samarbetet sker inom ”Trygg i Varberg” och precis som förra året är även Region Halland, Varbergsnämnden med i överenskommelsen och medborgarlöftet.
– Det är en styrka att ha en gemensam överenskommelse om att vi aktivt ska arbeta för att Varbergs kommun ska vara en trygg och säker plats att bo på och vistas i. Genom aktiviteter som förebygger cykelstölder vill vi att invånarna ska känna en större trygghet i att använda cykel, vilket i sin tur ligger i linje med vårt arbete att främja en god folkhälsa, säger Ann-Charlotte Stenkil, Varbergs kommunstyrelses ordförande.

Aktivt samarbete för trygghet

Polisen, kommunen och Region Halland har tagit fram medborgarlöftet med utgångspunkt i deras gemensamma lägesbild tillsammans med det som kommit fram i medborgardialogerna som genomförts under året. Nu har det skapats konkreta aktiviteter som ska resultera i en större trygghet hos medborgarna.

I medborgarlöftet lovar parterna tillsammans att:

  • ta fram och analysera statistik om vilka platser som är mest drabbade av cykelstölder
  • öka polisiär patrullering runt de platser som är mest drabbade för att på så sätt förhindra och upptäcka brott
  • använda polisens volontärer vid vissa tider och platser då det är en ökad risk för cykelstölder
  • informera om vad man som privatperson och organisation kan göra för att förhindra att cykeln blir stulen
  • på några av de brottsdrabbade platserna göra fysiska förändringar.  

Följ hur det går! 

Vi kommer att berätta om våra insatser på polisen.se och på polisen i Varbergs facebooksida och Instagram. Ni kan också följa arbetet på Varbergs kommun, Räddningstjänst Väst och Region Hallands facebooksidor. I slutet av året kommer en längre uppföljning på respektive hemsida. 

Medborgarlöfte för Varberg 2019 (pdf)

Medborgarlöfte för Varberg 2019