Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ny lokal trygghetsundersökning i Sundsvall

Hur har boende i Sundsvalls syn på trygghet, utsatthet för brott och åsikt om polisen förändrats sedan 2016?

 

Sundsvalls kommun, Stadsutveckling i Sundsvall AB och Lokalpolisområde Medelpad, har under hösten genomfört en trygghetsundersökning. Undersökningen är utformad på samma sätt som de lokala undersökningar som genomförts sedan 2002 och ger en intressant inblick i hur synen på bland annat trygghet och utsatthet för brott förändrats under åren.

Polisen, Sundsvalls kommun och Stadsutveckling i Sundsvall AB bjuder in till träff för att presentera undersökningen och samtal kring innehållet och dess tendenser. Undersökningen kan sättas i ett intressant sammanhang då Sundsvalls nya områdespoliser närvarar. Tillsättandet av områdespoliser är ett sätt att leva upp till det medborgarlöfte som Polisen och Sundsvalls kommun har tecknat för att tillsammans öka tryggheten på de områden som sundsvallsborna i dag upplever som otrygga. Parterna kommer att arbeta vidare med resultatet i början på nästa år.

Tid: Torsdag den 20/12  kl 14.00.
Plats: Busstationen, ingång Barkskeppet plan 4 (mellan Bussgods och Burgertime)

Kontakt

Kommunstyrelsens vice ordförande Bodil Hansson 070-675 66 73.

Lokalpolisområdeschef Josef Wiklund, 070-235 16 90.

Stadsutveckling i Sundsvall AB 070-674 73 72.

Till toppen