Polisen vill ha din hjälp med att lösa gamla mord

Bo Lundqvist

Kommissarie Bo Lundqvist, chef för kalla fall-gruppen vid utredningsenheten i polisregion Syd.

Nu tar polisens kalla fall-grupp i polisregion Syd nya tag för att lösa gamla ouppklarade mordfall. Känner du till något som du inte tidigare har berättat för polisen. Kontakta oss!

I polisregion Syd (polisen i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län) arbetar en grupp brottsutredare vid regionala utredningsenheten i Malmö med ouppklarade mord och dråp, så kallade kalla fall. Nu går kalla-fall gruppen ut och vill ha hjälp från allmänheten med tips som gör att de kan komma vidare i mordutredningarna. Till att börja med har information om 15 olika fall från olika orter i regionen publicerats på denna webbplats.

– Kalla fall-gruppen i polisregion Syd gör inte detta bara för att få möjligheten att lösa det enskilda ärendet utan också för att tydliggöra för den enskilde gärningsmannen  vi slutar inte jaga dig!, säger gruppens chef kommissarie Bo Lundqvist.

Ytterligare 15 ouppklarade mordfall kommer att publiceras i början av 2019 och därefter ett nytt fall i taget.

– Denna satsning på webbpublicering har kommit till efter diskussioner inom kalla fall-gruppen. Vi har de senaste åren haft mer än fullt upp med aktiva förundersökningar i flera olika fall av ouppklarat dödligt våld. Detta har gjort att hanteringen av de ärenden som finns ouppklarade i arkivet inte kunnat göras på det omsorgsfulla sätt som det har varit tänkt. Det har lett till en frustration som vi nu vill råda bot på, säger Bo Lundqvist.

För närvarande finns cirka 130 fall av ouppklarade mord eller dråp som har skett i polisregion Syd. Antalet ökar varje år eftersom preskriptionstiden för brott med livstids fängelse i straffskalan sedan 2010 är borttagen. Tidigare var preskriptionstiden 25 år. Detta innebär att utredningar av mord och dråp som har skett efter den 1 juli 1985 aldrig läggs ner. Dessa utredningar är fortfarande öppna och kan komma att klaras upp om ny information kommer in till polisen.

– Vi vet att det finns personer som har värdefull information att lämna till oss i dessa ärenden och vi vet att får vi bara in den informationen kan detta leda vidare till att ett ärende får sin uppklaring, en gärningsman hindras från att begå nya brott och framförallt kan anhöriga och nära och kära till ett offer få en förklaring på det fruktansvärda som har hänt, säger Bo Lundqvist.

Presentation av mordfallen.

Har du information eller tips om vad som kan ha hänt i samband med morden kontakta oss!
E-post: kalla.fall-region.syd@polisen.se
Tipsformulär: Polisen i polisregion Syd
Telefon: 114 14, be om att få prata med Polisens Kontaktcenter (PKC) om kalla fall i polisregion Syd.

Till toppen