Polisens arbete med skjutvapenvåld i region Stockholm

Under 2018 har elva personer avlidit till följd av skjutvapenvåld i regionen, vilket är något färre jämfört med samma period 2017. Över 800 skjutvapen har tagits i beslag och ett femtiotal personer sitter häktade eller anhållna för mord och mordförsök.

– Det är en allvarlig utveckling att flera unga personer dör på grund av skjutvapenvåld. Även om antalet dödskjutningar har gått ned något jämfört med förra året är det alarmerande, säger regionpolischef Ulf Johansson. 

I region Stockholm har elva personer hittills i år avlidit till följd av skjutvapenvåld och drygt hundra bekräftade skjutningar har ägt rum i regionen.  

Under året har polisen i region Stockholm beslagtagit över 800 skjutvapen  och för några dagar sedan gjordes ett tillslag mot en vapenverkstad i Sundbyberg där tre personer är häktade för synnerligen grovt vapenbrott, grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott.   

– Vi är övertygande om att vi har förhindrat ett antal skjutningar genom att vid flera tillfällen ingripit mot personer som varit beväpnade. Vi har även gjort större vapenbeslag under året, säger Ulf Johansson.  

I nuläget sitter ett femtiotal personer häktade eller anhållna för mord och mordförsök. Bland annat har en person nyligen häktats misstänkt för ett mord i Segeltorp i oktober i år och en person är anhållen och begärd häktad misstänkt för det mord som inträffade i Enskede söndag den 16 december. 

– Vårt arbete fortsätter med samma styrka och vi fokuserar på att ta vapen och narkotika i beslag och arbeta fokuserat mot de här miljöerna. Men vi kan inte förhindra den här typen av våld själva – alla delar av samhället behöver arbeta för att motverka att unga rekryteras till kriminella miljöer med högt våldskapital, säger Ulf Johansson. 

Fredag den 21 december klockan 10.30 bjuder regionpolischef Ulf Johansson in media för att svara på frågor om bland annat skjutvapenvåld.  

Skjutningar totalt 1 januari - 12 december 2018

  Antal skjutningar Antal döda Antal skadade
PO Nord 46 6 24
PO City 8 2 2
PO Syd 46 2 21
Totalt 100 10 47

Under perioden 2018-01-01 till 2018-12-12 har det inträffat 100 bekräftade skjutningar som resulterade i tio avlidna och 47 skadade.

Under samma period 2017 (2017-01-01 t o m 2017-12-12) skedde 120 bekräftade skjutningar som resulterade i 18 avlidna och 39 skadade.

 Under samma period 2016 (2016-01-01 t o m 2016-12-12) skedde 115 bekräftade skjutningar som resulterade i nio avlidna och 43 skadade.

Under samma period 2015 (2015-01-01 t o m 2015-12-12) skedde 96 bekräftade skjutningar som resulterade i elva avlidna och 39 skadade.

Den särskilda händelsen Max

  • Inleddes årsskiftet 2017/2018.
  • Innebär att regionen arbetar riktat för att minska antalet illegala skjutvapen, få bort handgranaterna och på det sättet bryta våldskurvan och öka tryggheten.
  • En viktig del i arbetet är att identifiera de mest centrala aktörerna och kraftigt försvåra för dem att begå brott - kriminella nätverk och en kamp om narkotikamarknaderna är en del av problematiken. 
Till toppen