Rekordmånga sökande

Rekryteringsträff

Under ansökningsperioden i november sökte 15 776 personer till polisutbildningen som startar hösten 2019. Det är drygt fyratusen fler än förra sökomgången som var tidigare rekord. 43 procent av de som sökte är kvinnor.

De som sökte nu i november ska senast den 10 december svara på en webbenkät och skapa ett konto på antagning.se och anmäla sig till polisutbildningen.

Därefter gör Rekryteringsmyndigheten, som på uppdrag av Polismyndigheten hanterar ansökningarna till polisutbildningen och som genomför alla tester och undersökningar, en kontroll av den sökandes betyg med mera.

De som går vidare kallas till medicinsk och psykologisk prövning som genomförs hos Rekryteringsmyndigheten i Stockholm och Malmö under våren.

Antagningsbesked skickas ut innan midsommar nästa år.

Som polis ska man kunna hantera många olika situationer och kunna fatta sekundsnabba beslut. Arbetets komplexitet speglas i de antagningskrav som ställs. Vem som helst kan inte bli polis. För de som slutför polisutbildningen och den ingående praktikperioden (aspiranten) med godkänt betyg erbjuds anställning inom Polismyndigheten.

Om polisutbildningen

Polisutbildningen finns från och med januari 2019 på fem orter i Sverige: Umeå universitet, Södertörns högskola i Huddinge utanför Stockholm, Högskolan i Borås, Linnéuniversitet i Växjö samt på Malmö universitet. I Umeå, Växjö och Borås går det att läsa utbildningen på distans.

Det går att söka till polisutbildningen två gånger per år. Nästa ansökningstillfälle är i vår.

Information om antagningskrav

Tabell som visar hur antalet sökande har utvecklats de senaste fem åren.

Så har antalet sökande utvecklats de senaste fem åren.