Så påverkas trafiken vid Nobel den 10 december

Karta över flygförbud den 10-11 december

Bilden visar restriktionsområdet för flygförbudet den 10-11 december.

Måndagen den 10 december pågår Nobelfestligheterna i Stockholm. Ska du röra dig i Stockholms innerstad bör du använda dig av kollektivtrafiken och lämna bilen hemma för att undvika förseningar.

Förberedelserna för Nobel börjar på förmiddagen den 10 december utanför Konserthuset vid Hötorget. Torget kommer att vara avspärrat för allmänheten och användas för gäster och övriga deltagare som ska resa från Konserthuset till Stadshuset. Därmed är det inte heller någon handel på Hötorget under dagen.

Kungsgatan är stängd för motortrafik mellan Vasagatan och Sveavägen mellan klockan 12 och klockan 19. Sveavägen, främst mellan Kungsgatan och Sergels torg, och även Klaratunneln kommer att stängas av en kortare period dels när deltagarna anländer till Konserthuset, dels när de reser från Konserthuset till Stadshuset.

Det kan uppstå trafikstörningar när gäster och deltagare åker från Konserthuset till Stadshuset, i första hand på Kungsgatan, Vasagatan och vid Stadshuset fram till klockan 19.

Under eftermiddagen sker ett antal eskorter till och från bland annat Grand Hotel och Kungliga slottet.

Risk för köer - ta tunnelbanan

Eftersom det kan bli köer i områdena runt Konserthuset, Vasagatan och Tegelbacken uppmanar polisen resande att i möjligaste mån undvika att ta bilen och i stället använda tunnelbana i innerstaden.

En större polisinsats arbetar med att se till att samtliga arrangemang ska kunna genomföras så smidigt som möjligt för allmänhet, trafikanter och deltagare i Nobelfestligheterna.

Förutom begränsningar i fordonstrafiken blir det viss påverkan på kollektivtrafiken. För information om ändrade tider, se SL:s webbplats. I samband med det har Transportstyrelsen beslutat om ett tillfälligt flygförbud över centrala Stockholm.

Vissa delar av centrala Stockholm övervakas av kameror i syfte att förebygga och förhindra brott. Filmer från dessa kan även komma att användas i eventuellt utredningsarbete.

Flygförbud över centrala Stockholm

Transportstyrelsen har beslutat om upprättande av tillfälligt restriktionsområde över delar av Stockholm med anledning av Nobeldagen. Flygning över området är förbjudet med luftfartyg inklusive RPAS/UAS och modellflyg, med några undantag (se nedan på sidan).

Beslutet avseende restriktionsområdet gäller 2018-12-10 kl. 14.00 – 2018-12-11 kl. 03.00. Området har formen av en cirkel med mittpunkten 591953N 0180332E och radien 1 NM (se bild på sidan).

Mediefrågor om polisens arbete besvaras på telefon 010-564 05 55 eller 010-569 02 16.

Undantag för flygförbudet

Flygning inom området är förbjudet med luftfartyg inklusive RPAS/UAS, skärmflyg och modellflyg med undantag för polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning, SAR, reguljärt flyg till/från Arlanda/ Bromma samt in- och utflygning IFR-trafik till/från Arlanda/Bromma med i förväg inlämnad ICAO färdplan. Dock tillåts inte IFR skolflyg inom området.