Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

771 personer erbjuds plats till vårens polisutbildning

11 588 personer sökte till polisutbildningen som startar i vår. Av dessa får nu 771 personer besked att de klarat alla tester och antagits till utbildningen.

Det är bra att vi kan erbjuda nästan 800 personer en plats till vårens utbildning. Antalet studenter har mer än fördubblats de senaste åren men behöver öka ytterligare. Vi vet att det finns många bra potentiella poliser och arbetar brett med att få fler intresserade av polisyrket, säger Anna Orhall chef för enheten HR kompetens på Polismyndigheten.

Intresset för polisutbildningen ökar vilket inte minst märks på den senaste ansökningsomgången i november i år då 15 776 personer sökte till höstens utbildning (2019).

Många söker till polisutbildningen men en stor andel dyker inte upp till prövningen. Därför arbetar polisen hårt för med att få fler att inställa sig till prövning men också att fullfölja prövningsprocessen. Bland annat bekostas resa och logi numera av polisen och besked om anspirantplacering ges redan vid antagningsbeskedet. Dessutom har antalet distansutbildningar utökats. Utöver det så startar två nya polisutbildningar vid Malmö universitet och Borås högskola i januari 2019.

Nästa steg i att förbättra ansökningsprocessen är att de som söker till vårterminen 2019 själva ska kunna boka tid för prövningstillfället samt på ett enklare sätt kunna boka resa och logi i samband med prövningen. Med start vårterminen 2020 ska det också bli möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året, och inte under en specifik period som nu är fallet.

Utöver en anpassning av de praktiska momenten, så som bokning av resa och logi så ska alla som klarat och avslutat prövningen hos Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet få möjlighet till ett personligt samtal, säger Anna Orhall, chef för enheten HR kompetens på Polismyndigheten.

I dag går dubbelt så många på polisutbildningen jämfört med för 3 år sedan och antalet platser till utbildningen har ökat från 300 platser till dagens cirka 800 platser per termin.

Även om det är betydligt fler som påbörjar utbildningen nu än för några år sedan så är det ändå inte tillräckligt för att möta det behov av poliser som finns i dag. Vi behöver därför se över processen utan att sänka några krav. Kraven som ställs på de som söker till polisutbildningen måste möta de krav som polisyrket ställer, säger Anna Orhall.

Den nya antagningsprocessen, med bland annat kortare ledtider, möjlighet att ansöka till polisutbildningen under hela året och personliga samtal, är ett samarbete mellan Polismyndigheten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) och ska vara helt implementerad till 2020.

Antagna per lärosäte

Borås: 144 varav 72 distans

Växjö: 207 varav 50 distans

Malmö: 96

Umeå: 168 varav 50 distans

Södertörn: 156

Statistik 2015-2019

Tabell över antal sökande och platser till polisutbildningen

Länk till statistik 2015-2019 (samma som i bilden ovan).

Till toppen