Sjuhundra kilo sprängmedel hittills

De två första månaderna av amnestin för explosiva varor har resulterat i mer än 700 kilo sprängmedel, 150 kilo ammunition och 110 kilo pyrotekniska varor. Och 80 kilo hemtillverkade sprängmedel.

– Vi har redan haft många fler ärenden än vi förväntade oss när amnestin började, totalt 1 319 ärenden med region Väst i topp med 252 ärenden, säger Bengt Grönlund som är projektledare för amnestin.

En målsättning med amnestin var att minska användningen av till exempel handgranater i de kriminella miljöerna. Ändå visar siffrorna att polisen hittills inte har hämtat fler än elva handgranater.

– Där har vi kanske inte riktigt nått ända fram ännu, men det är nästan en månad kvar av amnestin. Sedan kommer vi aldrig att kunna säga med säkerhet att så och så många handgranater eller andra former av explosiva varor kommit in från kriminella miljöer. Som amnestin fungerar, att man kan ringa in anonymt och tala om var en vara finns gör att vi har svårt att påvisa om den kommer från en kriminell miljö eller inte, säger Bengt Grönlund.

Sammanställning antal ärenden till och med november

Region Totalt
Nord 189
Mitt 181
Bergslagen 226
Stockholm 60
Öst 164
Väst 252
Syd 247
Total 1319

Sammanställning mängder till och med november

Ammunition/Explosiv vara Vikt (kg) Antal
Finkalibrig ammunition 149 66000
Tändmedel (Elektriska-/Icke-elektriska sprängpatroner och tändhattar) 56 28000
Sprängmedel (Sprängämne, pentylstubin och dylikt) 710  
Krut (Svartkrut, röksvagt krut och krutstubin) 46  
Pyroteknik (Fyrverkeri, rökammunition/rökeffekter och militär markeringsammunition) 111  
Hemtillverkat explosivämne 80  
Grovkalibrig ammunition (Från 20 mm)   2
Handgranat   11