Tack för visad omtanke i vår svåra stund

Ljus

Polisområde Malmö riktar ett varmt och innerligt tack till alla som stöttat, ställt upp med resurser, erbjudit hjälp och stöd.

Den tragedi som drabbade oss i tisdags den 18 december, när vår högt värderade och uppskattade kollega så tragiskt omkom i en trafikolycka, har i många avseenden inneburit stora påfrestningar för polisområde Malmö och inte minst personal och chefer på lokalpolisområde Malmö Söder.

Vi vet att vår sorg delas av många, vilket visades inte minst vid manifestationen på Drottningtorget i onsdags men även på andra platser runt om i regionen och i landet samt på Malmöpolisens sociala mediekonton.

Polisområde Malmö vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla er inom vår organisation som stöttat, ställt upp med resurser, erbjudit sin hjälp och sitt stöd i olika avseenden, både direkt och indirekt.

När en sådan här händelse inträffar visar sig verkligen "polis-familjens egenskaper" från sin allra bästa sida. Solidaritet, vänskap, omtanke och respekt.

Vi vill också framföra ett stort tack till alla privatpersoner och organisationer utanför polisen som på olika sätt visat sitt deltagande. Ert stöd har gjort sorgen lite lättare att hantera och stegen framåt mindre tunga.