Unga lockas att agera penningmålvakt

Allt fler ungdomar och unga vuxna rekryteras till att agera penningmålvakter. Fall har upptäckts där barn så unga som 12 år använts som penningmålvakter.

Under senare år har mängden fall där ungdomar eller unga vuxna används som penningmålvakter ökat. I cirka 70 procent av fallen är personerna mellan 15-25 år gamla, men fall har även upptäckts där barn så unga som 12 år använts som penningmålvakter.

– Det är en oroande utveckling att kriminella personer använder sig av unga personer för att tvätta pengar från brottslig verksamhet. Det kan få flera konsekvenser för de unga som riskerar att bli skuldsatta i tidig ålder och kan dömas för penningtvättsbrott med fängelse i upp till två år, säger Linda Staaf, nationell kommenderingschef vid Noa.

Hur ser kontakten ut

Kontakten med ungdomarna och de unga vuxna ser lite olika ut. Det som ofta är gemensamt för kontakterna är att personerna som tillfrågas har en mycket naiv inställning till handlingen och inte fullt ut inser att de begår ett brott. Många gånger är de också ytligt bekanta med personen som ber om tjänsten. Vissa smickras exempelvis genom att erbjudas att få vara en del av ett visst umgänge eller gäng. De ser ofta upp till och känner personen som ber om tjänsten.

Andra lockas med snabba pengar som i sin tur leder till att de fortsätter hjälpa till och en del blir lurade att agera penningmålvakt. Det kan exempelvis handla om att ha blivit kontaktad av en kriminell person som hävdar att en feltransaktion skett och ber den lurade personen skicka tillbaka pengarna.

– Genom att agera penningmålvakt bidrar ungdomarna och de unga vuxna till grov kriminell verksamhet. Vi kan se kopplingar till både skjutningar och narkotikabrott. Det i sin tur skapar otrygghet och utsatthet i hela samhällen, säger Linda Staaf.

Tänk på att

  • Många ungdomar och unga vuxna är inte medvetna om att de potentiellt begår ett brott genom att göra en enkel tjänst som att låna ut sitt konto till någon annan.
  • Informera ditt barn eller ungdomar i din närhet om att det är brottsligt att agera penningmålvakt.
  • Den som agerat penningmålvakt kan bli återbetalningsskyldig för hela beloppet även om personen bara fört över en del av summan. Det kan leda till skuldsättning i tidig ålder.
  • Vårdnadshavare kan också bli återbetalningsskyldiga i sitt barns ställe om den som agerar penningmålvakt är omyndig.
  • Som vårdnadshavare har du insyn i ditt barns konto vilket innebär att du kan se vad barnet gör med sina pengar och upptäcka avvikande transaktioner.
  • Visa intresse för vad ditt barn eller ungdomar i din närhet gör på nätet.
  • Om du misstänker att pengar dykt upp på ditt barns konto som kan vara kopplad till penningtvätt kontakta din bank och gör därefter en polisanmälan.
  • Genom att agera penningmålvakt gynnas grov kriminell verksamhet som i sin tur skapar ökad utsatthet och otrygghet i hela samhällen.

Vad är en penningmålvakt?

En penningmålvakt är en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälper till att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet.

Penningtvätt - förebygg brott