Vill du bli polisens volontär - välkommen till informationsträff

Polisen söker nu fler personer som vill engagera sig i volontärverksamheten vid lokalpolisområde södra Vätterbygden, som omfattar Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner. Tisdagen den 18 december hålls ett informationsmöte i polishuset i Jönköping.

Tisdagen den 18 december hålls ett informationsmöte i polishuset i Jönköping.
På mötet berättar vi om vad det innebär att vara polisvolontär, hur uttagningen går till och vilken utbildning man får.

Informationsmötet

När: tisdag 18/12 klockan 18.00
Var: polishuset i Jönköping, Vallgatan 3-5 (samling i receptionen)  
Ingen föranmälan krävs!

 

Att vara polisvolontär

Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Volontärerna kompletterar polisen. Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. Om ett brott begås ska volontären inte ingripa eller agera, men de fyller en viktig funktion som kan rapportera direkt till polisen.

Volontärerna får sina uppdrag av polisen och har tät kontakt med ansvarig polisanställd före, under och efter pågående uppdrag. Uppdragen genomförs oftast i grupp.

Exempel på uppdrag:

  • Nattvandringar och andra trygghetssatsningar
  • Sprida information, till exempel mot langning och hur man skyddar sig mot inbrott
  • Bistå polisen vid olika arrangemang
  • Vägleda brottsoffer, till exempel ge råd om hur de kan få hjälp

Om du vill bli volontär

Du som har fyllt 18 år och är intresserad av att bli volontär är välkommen att kontakta oss. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning. Som volontär ska du ställa dig bakom en demokratisk värdegrund. Du får också skriva under en överenskommelse, där det bland annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Om polisens volontärer