200 Malmöpoliser i yttre tjänst utrustas med kroppskameror

Bild på den kroppskamera som polisen använder

Malmöpolisen är med i pilotprojekt där kroppskameror ska prövas. 200 Malmöpoliser i yttre uniformerad tjänst får kroppskamera till sin utrustning.

Piloten genomförs i fem lokalpolisområden i Sverige varav två av dem - och först ut - finns i Malmö.

Det är 200 poliser i yttre tjänst i Malmö som nu utrustas med kroppskameror.

Kroppskamerorna ska bäras på överkroppen och det är den polis som bär kameran som själv styr när den spelar in ljud och bild – kameran kan inte manöveras av någon annan.

Inspelning av bild och ljud får ske i syfte att förebygga, förhindra, eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda eller beivra brott.

Kamerorna har tagits i bruk under februari månad och piloten pågår året ut.

- Filmmaterialet kommer att utgöra en viktig del i utrednings- och lagföringsarbetet i form av bevismaterial. Det har vi redan sett och kommer att se mer av.  Jag ser även en potential i att kamerorna kan fånga uttalanden och förlopp som sker av åskådare samtidigt som vi är uppbundna med ett ingripande mot en person. Denna typ av agerande från personer som inte är inblandade i själva ingripandet är inte ovanliga och det sänder en bra signal om vi kan lagföra även dem för deras brottslighet, säger Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.

Utvecklingscentrum Stockholm på Nationella operativa avdelningen är ansvariga för pilotprojektet.

Till toppen