Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Borås: Medborgarlöfte klart för särskilt utsatta områden

Polisen, Borås stad och AB Bostäder i Borås gör en gemensam satsning för ökad trygghet och minskad brottslighet i de särskilt utsatta områdena i Borås.

I dag, den 20 februari lanserar polisen, Borås stad och AB Bostäder det gemensamma medborgarlöftet för 2018. Nu utlovas aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottligheten i de särskilt utsatta områdena Hässleholmen/Hulta och Norrby. En fortsatt kraftsamling mot organiserad brottslighet planeras, genom bland annat intensifierat arbete mot tongivande kriminella aktörer i stadsdelarna och fyra operativa insatser under året.

– Vi lovar också att polisen kommer att synas mer och patrullera på otrygga och särskilt brottsutsatta platser, säger kommunpolis Anders Cronehag.

Medborgarlöftet är en del av den nya samverkansöverenskommelsen kallad "Säker och trygg kommun" – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Borås stad. Inom ramen för det arbetet tar polisen och kommunen fram en gemensam lokal lägesbild som bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik. Polisen, bostadsbolaget och kommunen träffas nu var fjortonde dag och stämmer av den aktuella lägesbilden i de tre stadsdelarna.

För att nå ut till medborgarna, planeras under året fyra gemensamma informations- och dialogmöten och ett fortsatt arbete med stöd till boende att starta och driva så kallad grannsamverkan.

– Givetvis ska vi arbeta tillsammans med Polisen och AB Bostäder för att öka tryggheten bland invånarna som bor i de här stadsdelarna, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande Borås Stad.

Till toppen