Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ett gemensamt medborgarlöfte och ökad trygghet i Sandviken

Polisen och Sandvikens kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Idag undertecknade polisen och kommunen medborgarlöftet för Sandviken och berättade om arbetet kring ett tryggare centrum.

Löftet är ett led i polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I överenskommelsen framgår att vi tillsammans ska arbeta brottsförebyggande inom framförallt tre områden; droger, relationsvåld och trygghet på offentliga plaster. Inom ramen för samverkansöverenskommelsen hanterar polisen och kommunen därför också de olika problem som kan uppkomma på kort sikt.

- Ett sådant problem just nu är den otrygghet som ungdomar skapar framför allt i Sandvikens centrum och som oroar många medborgare. För oss är det viktigt att alla medborgare ska känna sig trygga när de vistas i de centrala delarna av Sandviken och därför kommer polisen och kommunen tillsammans arbeta aktivt för att öka tryggheten i centrum, säger Johanna Westlin, kommunpolis i Sandviken.

Medborgarlöftet

Under hösten hölls medborgardialoger i Sandvikens kommun. Där och då fick Sandvikenborna chansen att berätta för sin lokala polis vad de helst ser att polisen ska arbeta med för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sandviken. De medborgardialoger och trygghetsundersökningar som genomförts visar att den största otrygghetsfaktorn som medborgarna upplever är i trafikmiljön och platser där det är brist på belysning.

Tidigare löften, medborgardialogerna, trygghetsundersökningen och samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun, ligger nu till grund för det förnyade löftet som undertecknades idag av lokalpolisområdeschefen i Gästrikland, John Köhler och kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström. Löftet gäller för 2018-2019.

Några aktiviteter kopplat till medborgarlöftet och för att öka tryggheten är ökad polisiär närvaro och synlighet på platser som upplevs som otrygga, ökad närvaro av väktare, trafikkontroller, öka högstadieungdomars kunskap om trafiksäkerhet och se över belysningen i kommunen.

Till toppen