Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fler uppklarade brott

Enligt en prognos beräknas polisens ärenderedovisning öka med 3-4 procent kommande år. Ny statistik visar också att drygt tio procent fler ärenden redovisades i januari.

Prognosen bygger på bedömningar från Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården om de framtida verksamhetsvolymerna i rättskedjan. Rapporten överlämnas till regeringen idag.

Polismyndigheten bedömer att antalet inkomna ärenden kommer att ligga relativt stabilt åren 2018-2021. Antalet ärenden redovisade till åklagare bedöms öka med drygt 18 000 ärenden till år 2021. Det motsvarar en årlig ökning på mellan 3 till 4 procentenheter.

Trendbrott förra året

– 2017 var ett viktigt år för polisen. Det var året då vi vände en utveckling som pågått sedan 2009 med stadigt försämrade resultat. Detta har krävt en ordentlig ansträngning från våra medarbetare som vi nu ska bygga vidare på säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för Nationella operativa avdelningen.

Rapporten är den tionde i ordningen och nytt för i år är att de fem myndigheterna haft i uppdrag att samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma verksamhetsvolymerna.

I rapporten konstateras att antalet ärenden totalt i rättskedjan minskat sedan 2009 men att trenden 2017 bröts för Polismyndigheten då antalet ärenden överlämnade till Åklagarmyndigheten ökade med tre procent jämfört med 2016.

Ökning i januari

Polisens ärenderedovisning ökade också i januari 2018. Totalt ökade ärenderedovisningen för sju av tio brottskategorier i januari, jämfört med samma period förra året. Ärenderedovisning ökade i sex av sju regioner. Mest ökade region Syd med 24 procent fler redovisade ärenden.

− Det här är en bra start på året. Vi har arbetat hårt för att öka resurserna i utredningsverksamheten och fortsätta utveckla arbetsmetoderna. Det viktigaste är att vi ser en mer positiv trend för redovisade våldsbrott till åklagare, säger Mats Löfving.

Totalt ökade redovisningen av våldsbrotten med nära nio procent. Uppgången syns för flera viktiga brottstyper som brott i nära relationer, våld och sexualbrott mot barn och våldtäkter. För våldtäkterna fördubblades nästan ärenderedovisningen under januari.

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan

Till toppen