Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Miljoner skäl att förebygga verktygsstölder

Ingmar Nilja_IMG_7982

"Jag är övertygad om att vi tillsammans kan påverka och minska antalet stöldbrott genom att arbeta förebyggande", säger Ingmar Nilja. Bild: Gith Thedvall

Stölderna av verktyg i Sverige är ett kostsamt samhällsproblem – bara i Halland har summan 18 miljoner kr för år 2017 tagits fram. Enligt Brottsförebyggande rådets siffror ökade inbrotten på byggarbetsplatser med 36 procent från 2013 till 2016.

Det sker omfattande verktygsstölder i hela landet. Stölderna sker på byggarbetsplatser, i företags- och hantverkares fordon, i verktygscontainrar och byggbodar. Det är allt från spontanstölder av lokalt kriminella till organiserade kriminella ligor med stor kapacitet som står för stölderna.

Möte med branschorganisationer

För att ge en lägesbild över stölderna av verktyg och informera om brottsförebyggande insatser bjöd polisen i Halland in representanter för byggbranschen, försäkringsbolag och bevakningsföretag till ett informations- och dialogmöte. Ett trettiotal personer kom på mötet.

Ingmar Nilja arbetar med brottsförebyggande frågor i polisområde Halland.
– Enligt Brå har stölderna på byggarbetsplatser ökat och vi ser samma trend här i Halland. Det senaste året har det anmälts drygt 300 stölder från byggarbetsplatser och ur företagsbilar i Halland. Vi har samlat till mötet för att vi med gemensamma insatser ska arbeta förebyggande mot stölderna, säger han.

Viktigt med bra godslistor

Stölderna av verktyg är svåra att utreda av flera anledningar. De sker ofta på kvällar, nätter och helger och upptäcks först senare när de anställda kommer till jobbet eller ska använda sin tjänstebil.
– Den som blivit utsatt anmäler brottet och lämnar listan på det stulna godset till försäkringsbolaget och missar att lämna den till oss på polisen. Det betyder att vi inte kan koppla godset till stölden om vi skulle hitta det, säger Ingmar Nilja.

Märk verktygen

Men det handlar också om att godset som stjäls inte har någon märkning och därför inte kan spåras.
– Vi har en representant för MärkDNA här och kan vi få fler att märka sina verktyg och maskiner så skulle vi med all sannolikhet också kunna knyta mer gods som vi hittar till rätt brott och rätt ägare. Som det är nu så tvingas vi ibland lämna tillbaka verktyg till dem som vi misstänker stulit det eftersom vi inte kan bekräfta att brott har begåtts, säger Ingmar Nilja.

Stora värden

Enligt Ingmar Nilja är det svårt att få fram en rättvisande summa på vad stölderna kostar.
– Siffran 18 miljoner kr har tagits fram efter samtal med försäkringsbolag och slagningar i våra anmälningssystem men felkällorna är många. I vissa anmälningar finns det inga godsvärden angivna och försäkringsbolagen använder olika koder och statistiksystem. Mest troligt är att det rör sig om betydligt större kostnader för verktygsstölderna i Halland än 18 miljoner kronor för 2017, säger han.

Flera på mötet instämde i att kostnaderna efter en stöld blir stora eftersom det inte bara handlar om summan för det stulna och skadegörelsen. Ofta måste det pågående arbetet stoppas upp i väntan på nya verktyg och maskiner.

Gör det svårt för tjuven

Polisen vill med mötet öka medvetenheten och kunskapen inom branschen. Om byggföretagen ser över skyddet och säkerheten ytterligare omkring sina verktyg och maskiner, har uppdaterade godslistor tillgängliga om stölden skulle ske och märker sina verktyg så har vi ett bättre underlag i utredningsarbetet och då har vi kommit långt.

Försäkringsbolagen som var på plats höll med om att de har ett ansvar att informera sina kunder om hur de kan förebygga och förhindra brotten. Men också hur de kan öka möjligheten för polisen att utreda när brott skett.

– Jag är övertygad om att vi tillsammans kan påverka och minska antalet stöldbrott genom att arbeta förebyggande. Med ökad kunskap om hur de kriminella agerar och hur brotten vanligtvis går till kan vi med gemensamma krafter göra det svårare för tjuvarna och därmed minska brotten, säger Ingmar Nilja.

MärkDNA

Till toppen