Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen i region Syd blir fler under 2018

Drygt 80 fler nya medarbetare jämfört med idag och en extra grupp för utredning av grovt våld i Malmö. Det är den beslutade inriktningen i region Syd under 2018.

Det ekonomiska utrymmet för region Syd visar i år på en möjlighet att öka antalet medarbetare med drygt 80 stycken jämfört med det antal som är i tjänst idag. Drygt hälften av detta är vakanser som nu ska tillsättas, och det handlar om medarbetare i såväl yttre som inre tjänst över hela regionen.

Utöver detta kommer region Syd att rekrytera ytterligare 40-talet medarbetare. Inriktningen är att skapa ytterligare en grupp för utredning av grovt våld i Malmö, anställa fler spanare till fyra av fem polisområden och fler operatörer till RLC.

- Genom att stärka vår förmåga att utreda de grova brotten i Malmö skapar vi en stabilitet och långsiktighet i detta arbete. Malmö är i ett mycket ansträngt läge utifrån den våldssituation vi har, säger regionpolischef Carina Persson, och fortsätter:

- Vi måste skapa en stabilitet i hela regionen. Genom att stärka upp i Malmö kan vi minska antalet kommenderingar från övriga polisområden. Långdragna kommenderingar är inte att föredra, för vare sig medarbetare eller verksamhet. Det är också anledningen till ytterligare resurser till RLC.

Under 2018 kommer fokus vara på att bemanna organisationen utifrån de beslut som fattats vad gäller fördelning av regionens resurser. Målet är att skapa en robust organisation som så långt det är möjligt är självförsörjande i vardagen.

- Det är positivt att vi nu har ekonomiska förutsättningar för att kunna bemanna vår organisation även om det vi kommer att göra under 2018 inte kommer att räcka. Vi vet att vi kommer ha ett utrymme att bli än fler under 2019 och 2020 vilket är en förutsättning för att vi ska klara av vårt viktiga och utmanande uppdrag, säger Carina Persson.

- Samtidigt som vi blir fler måste vi också gemensamt arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats. Det är avgörande för att vi ska kunna attrahera fler att vilja bli en del av polisen och att de medarbetare vi har idag vill stanna kvar.

Fakta

  • Budgeten för region Syd ligger för 2018 på 3 162 miljoner.
  • Antalet anställda i region Syd vid ingången av 2018 var enligt RFP (resursfördelningsplanen) 4704 medarbetare. Av dessa var ett femtiotal vakanser.
  • Under 2018 kommer region Syd att bli drygt 80 fler medarbetare än vi är idag.
    - Ett femtiotal vakanser ska tillsättas.
    - Utöver det finns utrymme i budgeten för att öka RFP med 38 ytterligare tjänster.
    - Totalt kommer budgeten att medge att vi i region Syd är 4742 medarbetare vid utgången av 2018.
Till toppen